Korjaus- ja muutostyöt

Rakennus- tai toimenpidelupa tarvitaan rakennuksen laajentamiseen, rakennuksen rakentamiseen verrattavaan tai energiatehokkuuteen vaikuttavaan korjaus- ja muutostyöhön ja jos rakentamisella voi olla vaikutusta rakennusten käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Energiatehokkuusvaatimukset ovat laajentaneet luvan tarvetta siten, että jos korjauksen yhteydessä on mahdollista vaikuttaa energiatehokkuuteen (ja se on teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti mahdollista), on kyseinen toimenpide luvanvaraista. Tämän perusteella myös esimerkiksi julkisivun verhouksen tai vesikatteen uusiminen on luvanvarainen toimenpide sillä sen yhteydessä tulee tarkastella mahdollisuus parantaa seinän tai katon energiatehokkuutta. Julkisivun maalaaminen taas ei laukaise energiatehokkuuden tarkasteluvelvollisuutta mutta voi kaupunkikuvallisesti vaatia luvan. 

Rakennuksen osankin käyttötarkoituksenmuutos edellyttää rakennuslupaa.

MRL 125 §rakennusjärjestys

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Sähköisessä lupapalvelussa suurin osa lomakkeista täytetään suoraan lupajärjestelmään ja esimerkiksi erillistä lupahakemuslomaketta ei tarvita. Erikseen täytetyt lomakkeet liitetään järjestelmän Liitteet- välilehdelle. Sähköisen luvan yhteydessä ei tarvitse enää toimittaa paperisia lupakuvia vaan sähköiset suunnitelmat riittävät. Muistathan kiinnittää huomiota oikeaan nimeämiseen, jotta arkistointi on mahdollista. 

Lisätietoa korjausrakentamisen luvista

 

29.10.2019 / ET

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Opastus rakennusvalvonnan sähköiseen asiointiin - video

Opastus lupahakemuksen tekemiseen - video

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta siirtyy 1.1.2019 lähtien kokonaan sähköiseen toimintatapaan. Sähköisesti saapuneista lupahakemuksista tehdään sähköiset lupapäätökset ja myös piirustukset leimataan sähköisesti. Paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä tai hakemusta ole jätetty paperisena. 

Kaikki luvat ovat maksullisia. Paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.