Märkätilojen muutos tai korjaus

Pesuhuoneiden ja muiden märkätilojen korjauksille tai muutoksille on haettava lupa, jos sillä voi olla vaikutusta rakenteiden palo-, ääni- tai kosteustekniseen toimintaan. Pelkkä pinnoitteiden ja vesieristeiden uusiminen ei vaadi lupaa. Lupaa tulee hakea muun muassa,  jos pesuhuonetta laajennetaan, teräskaivo vaihdetaan muovikaivoksi tai lattiakaivon paikkaa siirretään.

Taloyhtiössä puutteellinen korjaus voi johtaa laajoihin vaurioihin ja siten vaikuttaa myös muihin asukkaisiin. Siksi on asukkaiden ja taloyhtiön edun mukaista on, että suunnitelmat laaditaan ja korjaukset toteutetaan valvotusti suunnitelmien mukaan. 

Lupahakemukseen nimettävät vastuuhenkilöt

 • Pääsuunnittelija
 • Tarvittaessa rakennussuunnittelija
 • Rakennesuunnittelija ja/tai erityissuunnittelija (kantavien rakenteiden tai turvallisuuteen vaikuttavien rakenteiden rakentaminen tai muutos sekä palo- tai ääniominaisuuksiin vaikuttavat muutokset)
 • Tarvittaessa KVV-suunnittelija, IV-suunnittelija ja /tai vastaava Tate-suunnittelija
 • Vastaava työnjohtaja, jos korjaus tehdään omana työnä
 • Tarvittaessa KVV-työnjohtaja ja/tai IV-työnjohtaja

Rakennussuunnittelun vaativuusluokka on yleensä vähäinen tai tavanomainen. Rakenne- tai erityissuunnittelun vaativuusluokka on yleensä tavanomainen. Pientaloissa voi kyseeseen tulla myös vähäinen luokka.

Aina tarvittavat liitteet

 • Asemapiirustus tai sijaintipiirros
 • Pohjapiirustus
 • Leikkaukset seinien ja ala-, väli- ja /tai yläpohjien liittymistä
 • Detaljit kynnyksen ja lattiakaivon kohdasta

Mahdollisesti tarvittavat liitteet

 • Rakennetyypit, joissa tarvittaessa on esitetty muuttuneiden rakenteiden veden-, lämmön- ja ääneneristys sekä palonkesto
 • Selvitys rakennuspaikan hallinnasta
 • Valtakirja luvan hakemiseen kaikilta omistajilta sähköisen hakemuksen perustajalle
 • Ote kauppa- tai yhdistysrekisteristä
 • Ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouspöytäkirjasta - korjauspäätös ja valtuutus luvan hakemiseen
 • Selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta

Tapauskohtaisesti voidaan tarvita muitakin erityissuunnittelijoita tai hakemusliitteitä.

Hae lupaa sähköisessä järjestelmässä

Sähköisen järjestelmän ohjeet

OTe 27.9.2019