Lasirakennetiedote

Huom. Tämä sivu on vanhan RakMk mukainen. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskeva vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia.  

 

Palonsuojaikkunat
Vuoden 2003 alusta lähtien edellytetään ikkunoilta, joihin on rakennuslupapiirustuksissa merkitty palonkestovaatimus, asianmukaista hyväksyntää palonkestosta. Hyväksyntä voi olla tyyppihyväksyntä tai hyväksytty polttokoe. Hyväksyntä edellytetään koko ikkunarakenteelta kiinnitykset ja heloitukset mukaan lukien. Ikkunassa on oltava palonkeston osoittava tyyppikilpi, josta on käytävä selville valmistaja ja palonkestoaika hyväksyntätietoineen.
Ikkunoita, joissa tavalliseen puitteeseen on asennettu palolasi, ei hyväksytä palonsuojaikkunoiksi.

Rakentamismääräyskokoelma; Rakennuksen käyttöturvallisuus F2

3.2 Lasirakenteet
3.2.1 Määräys
Rakennuksen lasirakenteet kuten lasiseinät ja -ovet, ikkunat, valokatteet tai lasikaiteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että materiaalien ominaisuuksista johtuvat riskit on otettu huomioon. Lasirakenne mitoitetaan ja lasin tyyppi valitaan siten, ettei rikkoutuminen aiheuta henkilön putoamisvaaraa eikä sirpaleiden putoamisen alle jäävän haavoittumisvaaraa. Sama koskee myös muuta valoa läpäisevää rakennetta.


3.2.2 Määräys
Lasipinnan tulee kiinnikkeineen kestää siihen tavanomaisesti kohdistuvat kuormat, jollei pintaa ole varustettu tarkoituksenmukaisella kiinteällä törmäysesteellä.


3.2 Ohje
Asuntojen ikkunoissa, ovissa ja lasiseinissä, joissa lasipinta ulottuu 700 mm lähemmäksi lattiaa, katsotaan 6 mm:n paksuinen tavallinen tasolasi riittäväksi turvalasin asemasta.


22 Tiedote 2/2 13.1.2003 16.1.2003
Oulun kaupungin rakennusvalvonnan tulkinta asuntojen lasirakenteista ovissa ja ikkunoissa kun lasipinta ulottuu 700 mm lähemmäksi lattiaa:

  • Väliseinät: Ovissa ja ikkunoissa lasina tulee käyttää turvalasia tai (asunnoissa) 6 mm:n tasolasia. Kokolasiset ovet ja saunan oven alin lasi tulee aina olla turvalasia.
  • Ulkoseinät: Ikkunoiden sisäpuolen lasina tulee käyttää turvalasia tai (asunnoissa) 6 mm:n tasolasia. Mikäli ikkunan ulkopuolella on parveke tai terassi, myös uloin lasi on oltava vastaava. Putoamisvaara on otettava erikseen huomioon. Jos lasi ulottuu alle 700 mm lattiasta ja lasin rikkoutuminen aiheuttaa putoamisvaaran, käsitellään ikkunaa kaiteena. Turvalasissa tulee aina olla kiinteä leima, josta ilmenee kyseinen ominaisuus. Tasolasin vahvuus on kyettävä toteamaan tai siitä on oltava merkintä lasissa.

Rakennusvalvonta suosittelee että 6 mm:n tasolasin sijasta käytettäisiin 4 mm:n karkaistua turvalasia.

Lasirakennetiedote (pdf)

/14.8.2014