Linjasaneeraus ja viemärien pinnoitus

Linjasaneeraus ja viemärien/putkien pinnoitus on luvanvarainen toimenpide (MRa 62 § / MRL 125 §). 

Lisätietoja:

LVI-insinööri Juha Keinänen,  (juha.keinanen(at)ouka.fi, puh 050 5626 827)

LVI-insinööri Eero Kannisto, (eero.kannisto(at)ouka.fi, puh 040,676 5498)

Johtava LVI-insinööri Ilkka Räinä, (ilkka.raina(at)ouka.fi, puh 040 620 8487)

 

Toimenpide-/rakennuslupaa varten tarvittavat asiakirjat:

1. Toimenpide-/rakennuslupahakemus

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta

Hakijoina rakennuspaikan kaikki omistajat tai haltijat. Luvan perustajalla tulee olla valtakirja edellä mainituilta luvan hakemiseen, esim. taloyhtiöissä taloyhtiön hallituksen antama valtakirja tai isännöitsijä

2. Piirustukset (pääpiirustukset) toimenpiteen mukaisesti

3 sarjana, seläkkein nidottuina, päivättyinä ja rakennussuunnittelijan allekirjoittamina

Teipatut asiakirjat eivät ole arkistointikelpoisia

HUOM! Sähköisessä lupa-asioinnissa paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä.

  • LV-asemapiirros, mittakaava 1:200 piirrettynä pohjakartalle, muutosalueet esitettynä
  • LV- pohjapiirros 1:100 (tai 1:50)

3. Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset

4. KVV-työnjohtajan hyväksyttäminen

  • KVV-työnjohtajan hakemus (KVV = kiinteistön vesi- ja viemäröintilaitteisto)
  • toimitetaan kahtena kappaleena 
  • hyväksyminen on haettava rakennusvalvonnasta ennen kyseisen työn aloittamista

Töiden aloitus, luvan lainvoimaisuus

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen. Päätöksestä on 14 päivän valitusaika. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan. 

Toimenpidelupa on voimassa kolme (3) vuotta päätöspäivästä lähtien.

14.4.2016 /AM

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta siirtyy 1.1.2019 lähtien kokonaan sähköiseen toimintatapaan. Sähköisesti saapuneista lupahakemuksista tehdään sähköiset lupapäätökset ja myös piirustukset leimataan sähköisesti. Paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä tai hakemusta ole jätetty paperisena. 

Kaikki luvat ovat maksullisia. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.