Loppukatselmus - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Loppukatselmus Loppukatselmus

Loppukatselmus pyydetään rakennusvalvonnasta, kun rakennus on valmis, kuitenkin viimeistään ennen luvan voimassaoloajan päättymistä.

Tässä katselmuksessa rakennuksen hyväksymisen edellytyksenä on hyväksyntä kaikissa edellä mainituissa rakennustyön aikaisissa katselmuksissa.
Loppukatselmuksen yhteydessä tarkastetaan, että tarkastusasiakirja on asianmukaisesti täytetty ja kopio yhteenvedosta luovutetaan tarkastajalle.
 

Mittapuolen katselmukset:

Rakennusvalvonnan katselmukset:

Muut katselmukset: