Lumikuorma Oulussa

Vuodenvaihteessa 2013 koko Oulun kaupungin alueella otettiin käyttöön yhtenäinen lumikuorma.

Koko Oulun alueella, kaikissa liittyvissä kunnissa, käytetään 1.1.2013 alkaen seuraavia lumikuormia:

Suomen Rakentamismääräyskokoelman B1 mukainen lumikuorma q = 2,0 kN/m².

Eurokoodien mukainen, SFS-EN 1991-1-3 standardin kansallisessa liitteessä esitetty lumikuorman ominaisarvo maassa sk = 2,75 kN/m².

 

Jos kuitenkin rakennuksen sijanti pystytään todentamaan tarkasti kartalla, voidaan käyttää RakMk B1, Rakenteiden varmuus ja kuormitukset sivulla 2, Kuva 1 kartan mukaista peruslumikuormaa sk, kuitenkin vähintään q=1,8 kN/m² tai Eurokoodien mukaista, SFS-EN 1991-1-3 standardin kansallisessa liitteessä Kuva 4.1(FI) kartan mukaista lumikuorman ominaisarvoa maassa sk, kuitenkin vähintään  sk = 2,45 kN/m².

 

Kuormituksia merkittäessä on käytetty järjestelmä mainittava. Eurokoodeja ja Rakentamismääräyskokoelman B-osan mukaisia suunnitelmia ei saa sotkea keskenään.

Lisätietoja:

rakenneinsinööri Esko Knuutila
puh. 044 703 2704
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

 

Viimeksi muutettu 16.05.2013