Luvat

Rakennus- tai toimenpidelupaa (tarvittaessa rakennusvalvonta määrittelee) haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta. Myös paperisen lupahakemuksen voi edelleen toimittaa ja tällöin peritään palveluhinnaston mukainen maksu asiakirjojen skannaamisesta. 

Kaikki luvat ovat maksullisia.

Ennen luvan hakemista rakennuttajan ja/tai pääsuunnittelijan tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan ja varmistaa suunnitelmien asianmukaisuus ja lupamenettelyn jouheva eteneminen. Puutteellinen lupahakemus viivästyttää luvan myöntämistä. Luvan käsittely kestää hankkeesta ja lupa-asiakirjojen ja liitteiden valmiusasteesta riippuen 2–4 viikkoa.

Hankkeiden lupavalmisteluun voi kuulua erilaisten työryhmien käsittelyt (kaupunkikuvatyöryhmä, tekninen työryhmä) ja lausuntopyynnöt (museoviranomainen, pelastustoimi), jotka pidentävät luvan käsittelyaikaa.

Lupavalmistelijat valmistelevat rakennusvalvontaan saapuneet luvat. Kaupunginarkkitehti päättää pientaloja koskevat luvat viikottain. Rakennusvalvonnan luvan käsittely johtaa joko myönteiseen tai kielteiseen rakennuslupapäätökseen.

Katso myös sivumme Milloin tarvitaan lupa?

Päätöksiä rakennusvalvonnassa tekevät rakennusvalvonnan johtaja, kaupunginarkkitehti, lupapäällikkö, tarkastuspäällikkö, tarkastusinsinöörit, tarkastusarkkitehdit, korjausrakentamisen asiantuntija ja johtava LVI-insinööri. 

Tarkempi työnjako päätöksien osalta on esitetty rakennuslautakunnan jatkodelegoinnissa. 

Rakennuslautakunta päättää rajauksin hankkeet, jotka eivät kuulu rakennusvalvonnan johtajan tai muun henkilökunnan päätettäväksi, merkittävät ja suuret hankkeet ja mm. suuren asuntorakentamisen isojen kokonaisuuksien ensimmäisen vaiheen luvat. 

Lisätietoa rakennuslautakunnasta ja kokousajat

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Opastus rakennusvalvonnan sähköiseen asiointiin - video

Opastus lupahakemuksen tekemiseen - video

Karttakauppa

Rakentamiseen tarvittavat kartat voit hankkia kätevästi kaupungin Karttakaupasta. Mm. pienien hankkeiden pohjakartaksi soveltuvia pdf-karttoja voi  ladata palvelusta ilmaiseksi ja tarkemmat/laajemmat karttamateriaalit voi ostaa palvelusta dwg-muodossa.

karttakauppa.ouka.fi/

Päivystävä lupavalmistelija (arkkitehti tai insinööri)

Päivystävä lupavalmistelija vastaa akuutteihin kysymyksiin koskien rakennuslupia. Mikäli hankkeella on jo ohjaava valmistelija ja hakemus on jätetty, ottakaa yhteyttä suoraan kyseiseen valmistelijaa (sähköisen lupapalvelun kautta). Mikäli haluatte sopia tapaamisen tietyn lupakäsittelijän kanssa päivystysaikojen ulkopuolella, tulee sopia aika kyseisen valmistelijan kanssa henkilökohtaisesti. 

040 702 2286

Lupavalmistelijoiden omat numerot löydät alapuolen valikosta. 

Maanantai klo12:00 -16:00

Tiistai - Perjantai klo 8:00 -11:00 ja 12:00 -16:00