Luvat

Rakennus- tai toimenpidelupaa (tarvittaessa rakennusvalvonta määrittelee) haetaan kirjallisesti rakennusvalvonnasta tai 2.2.2015 lähtien sähköisen lupapalvelun kautta.

KAIKKI LUVAT OVAT MAKSULLISIA. 

1.1.2016 paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

Ennen luvan hakemista rakennuttajan ja/tai pääsuunnittelijan tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan ja varmistaa suunnitelmien asianmukaisuus ja lupamenettelyn jouheva eteneminen. Puutteellinen lupahakemus viivästyttää luvan myöntämistä. Luvan käsittely kestää hankkeesta ja lupa-asiakirjojen ja liitteiden valmiusasteesta riippuen 2–4 viikkoa.

Hankkeiden lupavalmisteluun voi kuulua erilaisten työryhmien käsittelyt (kaupunkikuvatyöryhmä, tekninen työryhmä) ja lausuntopyynnöt (museoviranomainen, pelastustoimi), jotka pidentävät luvan käsittelyaikaa.

Lupavalmistelijat valmistelevat rakennusvalvontaan saapuneet luvat. Kaupunginarkkitehti päättää pientaloja koskevat luvat viikottain. Rakennusvalvonnan luvan käsittely johtaa joko myönteiseen tai kielteiseen rakennuslupapäätökseen.

Rakennusvalvonnan johtaja

ratkaisee seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaiset lupa-asiat:

1. Uudisrakentamisen luvat:

  • kaikki enintään 3000 kem2 varasto- ja teollisuusrakennukset
  • kerrosalaltaan enintään 1500 kerrosneliömetrin (kem2, ulkoseinä 250 mm) suuruiset myymälä- tuotanto- tai kokoontumisrakennukset,
  • kaikki enintään kaksikerroksiset asuinpientalot ja asuinkerrostalot sekä kerrosalaltaan enintään 1200 kerrosneliömetrin (kem2, ulkoseinä 250 mm) suuruiset muut rakennukset;

2. Korjausrakentamisen luvat, kun rakennuksen käyttötarkoitus ei muutu;

  • MRL:n mukaiset vaativat ja poikkeuksellisen vaativat kohteet

3. Rakennusten purkuluvat

Mikäli lupahakemus

  • koskee rakennusta tai ympäristöä, joka on yleis- tai asemakaavassa taikka muutoin määritelty kulttuurihistorian, rakennustaiteen taikka erityisten ympäristöarvojen perusteella arvokkaaksi kohteeksi,
  • tai mikäli on kyseessä luparatkaisun osalta erityistä harkintaa vaativa lupa-asia (esim. poikkeaminen asiantuntijalausunnoista),
  • tai mikäli muun merkittävän lupapäätöksen tekeminen edellyttää erityistä harkintaa, ratkaisee edellä 1-3 kohdissa mainitun luvan kuitenkin rakennuslautakunta.


4. käyttötarkoituksen muutokseen, huoneistojen jakamiseen

 

Kaupunginarkkitehti 

  • ratkaisee myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteita koskevat lupa-asiat sekä tontin aitaamista koskevat ilmoitukset ja luvat;
  • ratkaisee maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset maisematyölupa-asiat, sekä
  • ratkaisee omakoti- ja paritalojen luvat; 
 

Korjausrakentamisen asiantuntija 

ratkaisee MRL:n vähäiseksi ja tavanomaiseksi luokitellut korjausrakentamisen luvat sekä niiden vastuuhenkilöt.

Johtava LVI-insinööri 

ratkaisee rakennusvalvonnan johtajan määräämät luvat (mm. linjasaneeraukset, maalämpö).

 

Rakennuslautakunta päättää rajauksin hankkeiden rakennusluvista, jotka eivät kuulu rakennusvalvonnan johtajan tai kaupunginarkkitehdin päätäntävaltaan. Lautakunta kokoontuu yleensä joka toinen viikko.

Lisätietoa rakennuslautakunnasta ja kokousajat

 

 

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Karttakauppa

Rakentamiseen tarvittavat kartat voit hankkia kätevästi kaupungin Karttakaupasta. Mm. pienien hankkeiden pohjakartaksi soveltuvia pdf-karttoja voi  ladata palvelusta ilmaiseksi ja tarkemmat/laajemmat karttamateriaalit voi ostaa palvelusta dwg-muodossa.

karttakauppa.ouka.fi/

Päivystävä lupavalmistelija (arkkitehti tai insinööri)

Päivystävä lupavalmistelija vastaa akuutteihin kysymyksiin koskien rakennuslupia. Mikäli hankkeella on jo ohjaava valmistelija ja hakemus on jätetty, ottakaa yhteyttä suoraan kyseiseen valmistelijaa (sähköisen lupapalvelun kautta). Mikäli haluatte sopia tapaamisen tietyn lupakäsittelijän kanssa päivystysaikojen ulkopuolella, tulee sopia aika kyseisen valmistelijan kanssa henkilökohtaisesti

040 702 2286

Lupavalmistelijoiden omat numerot löydät alapuolen valikosta. 

Maanantai klo12:00 -16:00

Tiistai - Perjantai klo 8:00 -11:00 ja 12:00 -16:00