Mainoslupa

Tarvittavat asiakirjat:

1. Mainoslupahakemus

   Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta

  • Hakijoina rakennuspaikan kaikki omistajat tai haltijat. Luvan perustajalla tulee olla valtakirja edellä mainituilta luvan hakemiseen

2. Piirustukset

2 sarjana, seläkkein nidottuina, päivättyinä ja allekirjoitettuina

HUOM! Sähköisessä lupa-asioinnissa vaaditaan 2 sarjaa paperisena (vastaavat kuin sähköiset piirustukset) ennen lupapäätöksen tekoa!

  • asemapiirros 1:200, asemapiirroksessa esitetään laitteen sijainti
  • leikkauspiirustukset 1:100, 1:50
  • julkisivupiirustukset 1:100, 1:50, johon lisätty uudet mainokset
  • valokuva nykytilanteen julkisivusta

Tarvittaessa voidaan pyytää muutakin selvitystä (esim. naapureille tiedottaminen).

OHJE Ulko- ja tienvarsimainosten sijoittaminen

/14.4.2016 AM

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta tai kirjallisena rakennusvalvonnasta.

Kaikki luvat ovat maksullisia. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta tai kirjallisena rakennusvalvonnasta.

Kaikki luvat ovat maksullisia. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Käyntiosoite
Solistinkatu 2

Postiosoite
PL 38 90015 Oulu

Puhelin
Asiakaspalvelu (toimisto) 08 5584 3500

Päivystävä lupavalmistelija:
040 702 2286 

(Ma klo12-15, Ti - Pe klo 9-11 ja 12-15)

Päivystävä tarkastusinsinööri:
044 703 2711

(Ma klo12-15, Ti - Pe klo 9-11 ja 12-15)

Korjausneuvonta
044 703 2722

Sähköposti
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Tarkemmat puhelinnumerot

Verkkosivut
Rakennusvalvonta

Aukioloajat
Ma–pe klo 8.00–16.00

Anna palautetta