Nähtävillä oleva rakennusjärjestys - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Uusi rakennusjärjestysehdotus nähtävillä Uusi rakennusjärjestysehdotus nähtävillä

RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUS NÄHTÄVILLE

Ehdotus Oulun kaupungin uudeksi, koko kaupunkialuetta koskevaksi rakennusjärjestykseksi on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 6 §:n mukaisesti asetettu julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävillä oloaika päättyy 2.3.2016 kello 16.00. Muistutus tulee toimittaa perille nähtävillä oloaikana.

Kuulutus sekä ehdotus uudeksi rakennusjärjestykseksi liitteineen sekä ehdotuksen perusteluteksti ovat nähtävillä Oulu10-palveluissa, Torikatu 10 sekä Oulun kaupungin rakennusvalvonnan nettisivuilla osoitteessa http://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/nahtavilla-oleva-rakennusjarjestys

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus rakennusjärjestysehdotuksesta.

Kirjallinen, rakennuslautakunnalle osoitettu muistutus toimitetaan: 
- postitse osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, Pl 27, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Torikatu 10. Kirjekuoreen tulee laittaa merkintä "rakennusjärjestys"
- sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)ouka.fi. Sähköpostin otsikoksi tulee merkitä "rakennusjärjestys"

Linkit: