Onko rakennusoikeutta?

Rakentamisen laajuutta ohjataan rakennusoikeudella. Rakennusoikeus tarkoittaa rakennusten kerrosalaa, joka rakennuspaikalle on sallittua rakentaa. Käytettävä rakennusoikeus lasketaan ulkoseinän paksuudella 250 mm, jonka ylittävä pinta-ala on sallittua rakennusoikeuden ylitystä. Kerrosala (kem2) lasketaan taas aina ulkoseinien ulkopinnan mukaisesti.

Rakennuspaikka asemakaavoitetulla alueella

Voit tarkistaa rakennuspaikkasi kaavamääräykset ja rakennusoikeuden Oulun karttapalvelusta  (rakentamisen lähtötiedot). 

Asemakaava-alueilla rakennusoikeus on osoitettu asemakaavassa joko kerrosalan neliömetreinä (200) tai tehokkuusluvulla "e" (e=0,25) tai asemakaavamääräyksissä erikseen määriteltyinä.

Tehokkuusluvun perusteella saadaan rakennusoikeus laskemalla tontin pinta-ala * tehokkuusluku (esim. 1100m2* 0,25 = 275 m2 rakennusoikeutta). 

Rakennuspaikka asemakaavoitetun alueen ulkopuolella

Asemakaava-alueen ulkopuolella rakentamista ohjaavat yleiskaavat ja osayleiskaavat. Rakentamista säätelee myös rakennusjärjestys. 

Yleiskaavakartat ja –määräykset löytyvät Yleiskaavoitus –nettisivuilta.

Näet rakennuspaikkasi osayleiskaavakartan valitsemalla oikean alueen. Osayleiskaavassa voi olla jo määrättynä rakennusoikeus tai rakennuspaikka on suoraan osoitettu suunnittelutarvealueeksi, jolloin rakennusoikeus määräytyy rakennusjärjestyksen mukaan.

Paljonko rakennusoikeutta on käyttämättä

Tontin käytetty rakennusoikeus selviää myönnettyjen rakennuslupien avulla. Rakennusvalvonnan arkistosta voi ostaa kopioita vanhoista lupapäätöksistä.

Selvityksen jäljellä olevasta rakennusoikeudesta voi tilata esimerkiksi pätevältä arkkitehdilta tai rakennusarkkitehdilta.