Onko rakennusoikeutta?

Rakentamisen laajuutta ohjataan rakennusoikeudella. Voit tarkistaa rakennuspaikkasi kaavamääräykset ja rakennusoikeuden helposti itse karttapalveluista (rakentamisen lähtötiedot).

Rakennusoikeus tarkoittaa rakennusten kerrosalaa, joka rakennuspaikalle on sallittua rakentaa.

Asemakaava-alueilla rakennusoikeus on osoitettu asemakaavassa joko luvuin kerrosalametreinä (200) tai tehokkuusluvulla "e" (e=0,25) tai asemakaavamääräyksissä erikseen määriteltyinä.

Tehokkuusluvun perusteella saadaan rakennusoikeus laskemalla tontin pinta-ala * tehokkuusluku (esim. 1100m2* 0,25 = 275 m2 rakennusoikeutta). 

Käytettävä rakennusoikeus lasketaan ulkoseinän paksuudella 250mm, jonka ylittävä pinta-ala on sallittua rakennusoikeuden ylitystä. Kerrosala (kem2) lasketaan taas aina ulkoseinien ulkopinnan mukaisesti.

Onko rakennuspaikka asemakaavoitetulla alueella?

Käy tarkistamassa rakennuspaikan asemakaava Karttatiellä kartta.ouka.fi ja valitse osoitteesi sekä näkymäksi opaskartan sijaan "Asemakaava Oulu". Jos rakennuspaikan kohdalle ilmestyy näkyviin asemakaavamerkinnät, on kyseessä asemakaavoitettu rakennuspaikka. 

http://kartta.ouka.fi/ims

Asemakaavamääräykset saat näkyviin:

  • valitsemalla "Näytä kartalla"-ikkunasta Kaavoitus->Asemakaavoitus -> valitse "Voimassa olevat asemakaavat". 
  • Karttapohjalla klikkaa tontin päältä ja ponnahdusikkunaan tulee näkyviin asemakaavan tiedot. 
  • Valitse ponnahdusikkunasta "Lisätiedot" ja ikkunan vasempaan reunaan tulee näkyviin kaavamerkinnät tai/ja linkki kaavamääräyksiin. 
  • Kaavamääräykset kohdasta valitse "Avaa tiedosto" ja saat näkyviin kaikki kaavamääräykset.

Asemakaavoitetun alueen ulkopuoliset alueet, osayleiskaavat ja yleiskaavat

Asemakaava-alueen ulkopuolella rakentamista ohjaavat yleiskaava, Oulun seudun yleiskaava ja osayleiskaavat löytyvät linkistä:

http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/hyvaksytyt-yleiskaavat

Näet rakennuspaikkasi osayleiskaavakartan valitsemalla oikean alueen. Osayleiskaavassa voi olla jo määrättynä rakennusoikeus tai rakennuspaikka on suoraan osoitettu suunnittelutarvealueeksi, jolloin rakennusoikeus määräytyy rakennusjärjestyksen mukaan.

Rakentamista säätelee myös rakennusjärjestys. 

http://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/oulun-kaupungin-rakennusjarjestys