Rakennusjärjestykset Oulun alueella - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Oulun kaupungin alueen rakennusjärjestykset Oulun kaupungin alueen rakennusjärjestykset

Uuden Oulun alueella noudatetaan tällä hetkellä kuntakohtaisia rakennusjärjestyksiä entisten kuntarajojen mukaisilla alueilla ennen koko Oulun aluetta koskevan rakennusjärjestyksen voimaantuloa.

Linkki uuteen ehdotukseen Oulun kaupungin rakennusjärjestykseksi (nähtävillä).

Uusi rakennusjärjestys linkitetään tälle sivulle, kun se on lainvoimainen.

Rakennusjärjestys Oulussa 1.1.2009 alkaen

Ylikiimingin kunta liittyy tehtyjen päätösten perusteella Oulun kaupunkiin 1.1.2009 lukien. Oulun kaupungin alueella noudatetaan tällä hetkellä 1.1.2002 voimaantullutta rakennusjärjestystä ja Ylikiimingin kunnan alueella omaa rakennusjärjestystä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 ja 15 §:ien mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia tarpeellisia määräyksiä. Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto.

Rakennusvalvontavirasto toteaa, että Oulun ja Ylikiimingin rakennusjärjestykset on aikanaan laadittu ottaen huomioon maankäyttö- ja rakennuslain säännökset ja niissä on kummassakin annettu tarpeellisia määräyksiä, jotka ovat johtuneet paikallisista oloista ja joilla on edistetty suunnitelmallista ja sopivaa rakentamista, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamista sekä hyvän elinympäristön toteuttamista ja säilyttämistä. Kuntien yhdistyessä on erikseen päätettävä, että aikaisemmin laadittuja rakennusjärjestyksiä noudatetaan edelleenkin omilla alueillaan ainakin siihen asti, kun mahdollisesti laaditaan uusi, koko Oulun käsittävä rakennusjärjestys.

Rakennuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle maankäyttö- ja rakennuslain 14 ja 15 §:ien nojalla, että 1.1.2009 jälkeen nykyisen Oulun kaupungin alueella noudatetaan Oulun nyt voimassa olevaa rakennusjärjestystä ja Ylikiimingin kaupunginosassa noudatetaan nyt Ylikiimingin kunnassa voimassaolevaa rakennusjärjestystä.

Rakennuslautakunnan päätös 5.11.2008 § 134: Päätösehdotus hyväksyttiin.