Oulun Veden vesimittarin sijoitus

Oulun Veden vesimittarin sijoitus

  1. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 määräyksien mukaan vesimittari on sijoitettava sopivaan paikkaan siten, että se on helposti luettavissa ja vaihdettavissa.
  2. Suomen rakennusmääräyskokoelman osan C2 määräyksien mukaan vesiputkistot tulee olla helposti tarkastettavissa ja korjattavissa.
  3. Ympäristöministeriön Ympäristöoppaassa n:o 111 (Vesivahinkojen ehkäiseminen rakentamisessa) kohdassa 3.1 todetaan, että asennusteknisesti selkein ratkaisu on sellainen, jossa varaajan alla ovat ainoastaan tuleva kylmävesiputki, lähtevä lämminkäyttövesiputki ja määräysten mukainen sulku-, varo- ja sekoitusventtiiliryhmä.
  4. Oulun Veden ohjeen mukaan vesimittari on sijoitettava sellaiseen paikkaan, että se on helposti luettavissa ja vaihdettavissa.
  5. Vesimittarin asentaminen varaajan alle estää useissa tapauksissa mittarin taakse asennettavien jakotukkien huollon.

Viitaten ko. määräyksiin ja ohjeisiin sekä käytännön kokemuksiin Oulun Veden vesimittaria ei saa asentaa varaajan alle. Tämä on otettava huomioon jo arkkitehtisuunnittelun alkuvaiheessa. Vesimittari voidaan sijoittaa tekniseen tilaan tai muihin hyvin huollettavissa oleviin tiloihin.