Päätöksenteko

Rakennusvalvonnan johtaja

ratkaisee seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaiset lupa-asiat:

1. Uudisrakentamisen luvat:

  • kaikki enintään 3000 kem2 varasto- ja teollisuusrakennukset
  • kerrosalaltaan enintään 1500 kerrosneliömetrin (kem2, ulkoseinä 250 mm) suuruiset myymälä- tuotanto- tai kokoontumisrakennukset,
  • kaikki enintään kaksikerroksiset asuinpientalot ja asuinkerrostalot sekä kerrosalaltaan enintään 1200 kerrosneliömetrin (kem2, ulkoseinä 250 mm) suuruiset muut rakennukset;

2. Korjausrakentamisen luvat, kun rakennuksen käyttötarkoitus ei muutu;

  • MRL:n mukaiset vaativat ja poikkeuksellisen vaativat kohteet

3. Rakennusten purkuluvat

Mikäli lupahakemus

  • koskee rakennusta tai ympäristöä, joka on yleis- tai asemakaavassa taikka muutoin määritelty kulttuurihistorian, rakennustaiteen taikka erityisten ympäristöarvojen perusteella arvokkaaksi kohteeksi,
  • tai mikäli on kyseessä luparatkaisun osalta erityistä harkintaa vaativa lupa-asia (esim. poikkeaminen asiantuntijalausunnoista),
  • tai mikäli muun merkittävän lupapäätöksen tekeminen edellyttää erityistä harkintaa, ratkaisee edellä 1-3 kohdissa mainitun luvan kuitenkin rakennuslautakunta.


4. käyttötarkoituksen muutokseen, huoneistojen jakamiseen

 

Kaupunginarkkitehti 

  • ratkaisee myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteita koskevat lupa-asiat sekä tontin aitaamista koskevat ilmoitukset ja luvat;
  • ratkaisee maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset maisematyölupa-asiat, sekä
  • ratkaisee omakoti- ja paritalojen luvat; 
 

Korjausrakentamisen asiantuntija 

ratkaisee MRL:n vähäiseksi ja tavanomaiseksi luokitellut korjausrakentamisen luvat sekä niiden vastuuhenkilöt.

Johtava LVI-insinööri 

ratkaisee rakennusvalvonnan johtajan määräämät luvat (mm. linjasaneeraukset, maalämpö).

 

Rakennuslautakunta päättää rajauksin hankkeiden rakennusluvista, jotka eivät kuulu rakennusvalvonnan johtajan tai kaupunginarkkitehdin päätäntävaltaan. Lautakunta kokoontuu yleensä joka toinen viikko.

Lisätietoa rakennuslautakunnasta ja kokousajat