Päätöksenteko - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Päätöksenteko Päätöksenteko

Rakennusvalvonnan johtaja päättää viikottain rakennuslautakunnan uuden jatkodelegoinnin rajauksin*) paritaloja laajemman asuinuudisrakentamisen ja muun rakentamisen sekä niiden laajentamisen, purkamisen ja käyttötarkoituksen muutosten lupa-asiat hankkeiden "laajuuden" alarajana oheinen linjaus**).

*) enintään 1500 kem2 laajat teollisuus-, tuotanto-, varasto-, myymälä- ja kokoontumisrakennushankkeet sekä 1200 kem2 laajat muut rakennushankkeet (ulkoseinäpaksuus korkeintaan 250 mm).

**) päättää yli 300 kem2 laajan muun rakentamisen luvat sekä suuret rakennelmat, laajennukset ja rakenteet tai niiden muutokset.

Rakennuslautakunta päättää rajauksin *) hankkeiden rakennusluvista, jotka eivät kuulu rakennusvalvonnan johtajan tai kaupunginarkkitehdin päätäntävaltaan. Lautakunta kokoontuu yleensä joka toinen viikko.

Lisätietoa rakennuslautakunnasta ja kokousajat

Rakennusvalvontataksa