Päivitetty energiaselvitys

Huom. Tämä sivu on vanhan RakMk mukainen. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskeva vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia.  

 

Pääsuunnittelija toimittaa käyttöönottotarkastuksessa päivitetyn energiaselvityksen ja -todistuksen (vastaava energiaselvitys ja -todistus kuin lupavaiheessa) rakennusvalvontaviranomaiselle, seuraavan ohjeen mukaisesti:

1. Ilmanvuotolukuna käytetty lukua 4 eikä muutoksia rakenteissa, ikkunoissa, ovissa, IV-koneessa tai muissa energiaselvitykseen liittyvissä asioissa ole tehty (jos on tullut muutoksia, mene tämän ohjeen kohtaan 5):
Tiiveyskorttiin merkitään saavutetuksi ilmanvuotoluvuksi 4. Täytetty tiiveyskortti toimitetaan myös viranomaiselle.
• Energiaselvitys päivätään uusiksi, allekirjoitetaan ja koko selvitys laskelmineen (voi kopioida) toimitetaan viranomaiselle.

2. Ilmanvuotolukuna käytetty lukua 3:
Tiiveyskortin luku B, kaikki kohdat 1–6 on oltava hyväksytysti tehtynä (ei väliarvoja, jos yksikin ehdoista jää täyttymättä) ja tiiveyskortti täytetty ja allekirjoitettu. Saavutetuksi ilmanvuotoluvuksi merkitään luku 3, merkintä myös kohtaan "ehdot toteutettu". Täytetty tiiveyskortti toimitetaan myös viranomaiselle.
• Jos muutoksia rakenteissa, ikkunoissa, ovissa, IV-koneessa tai muissa energiaselvitykseen liittyvissä asioissa ei ole tullut, energiaselvitys päivätään uusiksi, allekirjoitetaan ja koko selvitys laskelmineen (voi kopioida) toimitetaan viranomaiselle (jos on tullut muutoksia, mene tämän ohjeen kohtaan 5).

3. Ilmanvuotolukuna käytetty lukua 2:
Tiiveyskortin luvut B ja C, kaikki kohdat 1–11 on oltava hyväksytysti tehtynä (ei väliarvoja, jos yksikin ehdoista jää täyttymättä) ja tiiveyskortti täytetty ja allekirjoitettu. Saavutetuksi ilmanvuotoluvuksi merkitään luku 2, merkintä myös kohtaan "ehdot toteutettu". Täytetty tiiveyskortti toimitetaan myös viranomaiselle.
• Jos muutoksia rakenteissa, ikkunoissa, ovissa, IV-koneessa tai muissa energiaselvitykseen liittyvissä asioissa ei ole tullut, energiaselvitys päivätään uusiksi, allekirjoitetaan ja koko selvitys laskelmineen (voi kopioida) toimitetaan viranomaiselle (jos on tullut muutoksia, mene tämän ohjeen kohtaan 5).

4. Ilmanvuotolukuna käytetty lukua 1,5 tai sitä parempaa tilastollisesti määriteltyä arvoa tiiveyskortin luvun D mukaisesti:

a) ILMANPITÄVYYS – pientalot -kortin taulukon 1 mukaiset talotoimittajat, jotka mittauttavat kaikki myymänsä talot:
• Ilmanvuotoluku mitataan, mitattu vuotoluku merkitään tiiveyskorttiin. Täytetty tiiveyskortti toimitetaan myös viranomaiselle.
• Energiaselvitys lasketaan kokonaan uusiksi toteutetuilla arvoilla ja toimitetaan viranomaiselle.

b) ILMANPITÄVYYS – pientalot -kortin taulukon 2 mukaiset talotoimittajat, jotka mittauttavat vähintään 12 taloa ja määrittävät ilmanpitävyyden tilastollisesti RT 80–10974 ohjeen mukaisesti:
Tiiveyskorttiin merkitään tilastollisesti määritelty talotoimittajakohtainen ilmanvuotoluku, merkintä myös kohtaan "ehdot toteutettu". Täytetty tiiveyskortti toimitetaan myös viranomaiselle.
• Jos muutoksia rakenteissa, ikkunoissa, ovissa, IV-koneessa tai muissa energiaselvitykseen liittyvissä asioissa ei ole tullut, energiaselvitys päivätään uusiksi, allekirjoitetaan ja koko selvitys laskelmineen (voi kopioida) toimitetaan viranomaiselle (jos on tullut muutoksia, mene tämän ohjeen kohtaan 5).

c) ILMANPITÄVYYSpientalot -kortin taulukon 3 mukaiset ryhmärakennus- ja rivitalotoimittajat, jotka määrittävät ilmanpitävyyden tilastollisesti:

• Vuotoluku on mitattava. Mitataan ainakin 20 % asunnoista, kuitenkin vähintään 6 asuntoa (rakennusvalvonta tai puolueeton mittaaja määrittelee mitattavat asunnot). Mittaustuloksista lasketaan käytettävä ilmanvuotoluku. Vuotoluku merkitään tiiveyskorttiin. Täytetty tiiveyskortti toimitetaan myös viranomaiselle.
• Energiaselvitys ja -todistus lasketaan kokonaan uusiksi toteutuneella vuotoluvulla, päivätään sekä allekirjoitetaan (energiatodistuksen laatija) ja toimitetaan viranomaiselle. (Huom! Vastaava energiaselvitys ja -todistus kuin lupavaiheessa.)

5. Rakenteissa, ikkunoissa, ovissa, IV-koneessa tai muissa energiaselvitykseen liittyvissä asioissa on tapahtunut muutos tai vuotolukuna käytetään eri lukua kuin luvan yhteydessä ilmoitettu:
• Käytetty (ilmanvuotoluvun käytölle asetetut edellytykset/ehdot on täytyttävä) tai mitattu ilmanvuotoluku merkitään tiiveyskorttiin. Täytetty tiiveyskortti toimitetaan myös viranomaiselle.
• Energiaselvitys ja-todistus lasketaan kokonaan uusiksi toteutetuilla arvoilla ja toimitetaan viranomaiselle.

6. Ilmanvuotolukuna käytetään mitattua arvoa:
• Ilmanvuotoluku mitataan, mitattu vuotoluku merkitään tiiveyskorttiin. Täytetty tiiveyskortti toimitetaan myös viranomaiselle.
• Energiaselvitys ja -todistus lasketaan kokonaan uusiksi toteutetuilla arvoilla ja toimitetaan viranomaiselle.

/3.4.2014