Parvekelasitus - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta tai kirjallisena rakennusvalvonnasta.

KAIKKI LUVAT OVAT MAKSULLISIA. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

Parvekelasitus Parvekelasitus

Tarvittavat asiakirjat:

1. Lupahakemus

Hakijana taloyhtiö, allekirjoittajana taloyhtiön edustaja (isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja)

2. Piirustukset

 • lasitukset sivuun siirrettäviä, karmittomia ja pystypuitteettomia

3 sarjana, seläkkein nidottuina, päivättyinä ja allekirjoitettuina

HUOM! Sähköisessä lupa-asioinnissa vaaditaan 2 sarjaa paperisena (vastaavat kuin sähköiset piirustukset) ennen lupapäätöksen tekoa!

 • asemapiirros 1:200, asemapiirroksessa esitetään huoneiston sijainti
 • julkisivupiirustukset 1:100; 1:50 lasitettavat julkisivut, mukana palo-osastointi kerroksittain
 • leikkauspiirustus lasituksesta ja kiinnityksistä (mukaan palo-osastointi)
 • pohjapiirustukset 1:100/1:50 (mukaan palo-osastoinnit)

3. Taloyhtiön suostumus

 • ote hallituksen pöytäkirjasta

Tarvittaessa voidaan pyytää muutakin selvitystä.

Huom! Parvekelasitusten yhteydessä on suunniteltava ja esitettävä myös palo-osastoinnit asuinhuoneistojen välillä ja kerroksittain. Huomioitava palon leviämisen estäminen myös ullakko-ontelon kautta!

14.4.2016 /AM

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonta yhteystiedot

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2,
 • Postiosoite postal PL 38 90015 Oulu
 • Puhelin Asiakaspalvelu work 08 5584 3500
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Rakennusvalvonta
 • Aukioloajat Ma–pe klo 8.00–16.00
 • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.