Parvekelasitus

Tarvittavat asiakirjat:

1. Lupahakemus

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta

Hakijana taloyhtiö, allekirjoittajana taloyhtiön edustaja (isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja)

2. Piirustukset

  • lasitukset sivuun siirrettäviä, karmittomia ja pystypuitteettomia

3 sarjana, seläkkein nidottuina, päivättyinä ja allekirjoitettuina

HUOM! Sähköisessä lupa-asioinnissa vaaditaan 2 sarjaa paperisena (vastaavat kuin sähköiset piirustukset) ennen lupapäätöksen tekoa!

  • asemapiirros 1:200, asemapiirroksessa esitetään huoneiston sijainti
  • julkisivupiirustukset 1:100; 1:50 lasitettavat julkisivut, mukana palo-osastointi kerroksittain
  • leikkauspiirustus lasituksesta ja kiinnityksistä (mukaan palo-osastointi)
  • pohjapiirustukset 1:100/1:50 (mukaan palo-osastoinnit)

3. Taloyhtiön suostumus

  • ote hallituksen pöytäkirjasta

Tarvittaessa voidaan pyytää muutakin selvitystä.

Huom! Parvekelasitusten yhteydessä on suunniteltava ja esitettävä myös palo-osastoinnit asuinhuoneistojen välillä ja kerroksittain. Huomioitava palon leviämisen estäminen myös ullakko-ontelon kautta!

14.4.2016 /AM

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta tai kirjallisena rakennusvalvonnasta.

Kaikki luvat ovat maksullisia. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Käyntiosoite
Solistinkatu 2

Postiosoite
PL 38 90015 Oulu

Puhelin
Asiakaspalvelu (toimisto) 08 5584 3500

Päivystävä lupavalmistelija:
040 702 2286 

(Ma klo12-15, Ti - Pe klo 9-11 ja 12-15)

Päivystävä tarkastusinsinööri:
044 703 2711

(Ma klo12-15, Ti - Pe klo 9-11 ja 12-15)

Korjausneuvonta
044 703 2722

Sähköposti
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Tarkemmat puhelinnumerot

Verkkosivut
Rakennusvalvonta

Aukioloajat
Ma–pe klo 8.00–16.00

Anna palautetta