Seppälä Pekka - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Pekka Seppälä, rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä, rakennusvalvonnan johtaja

  • Esittelee lautakunnalle sen päätettäväksi kuuluvat rakennuslupa-asiat ja muut asiat lukuun ottamatta hallintopakkoasioita.
  • Päättää rakennuslautakunnan uuden jatkodelegoinnin rajauksin*) paritaloja laajemman asuinuudisrakentamisen ja muun rakentamisen sekä niiden laajentamisen, purkamisen ja käyttötarkoituksen muutosten lupa-asiat hankkeiden "laajuuden" alarajana oheinen linjaus**).

*) enintään 1500 kem2 laajat teollisuus-, tuotanto-, varasto-, myymälä- ja kokoontumisrakennushankkeet sekä 1200 kem2 laajat muut rakennushankkeet (ulkoseinäpaksuus korkeintaan 250 mm).

**) päättää yli 300 kem2 laajan muun rakentamisen luvat sekä suuret rakennelmat, laajennukset ja rakenteet tai niiden muutokset.

  • Ratkaisee ne lupahakemukset tai -ilmoitukset, joissa on usean eri viranhaltijan ratkaisuvaltaan kuuluvia asioita.

Pekka Seppälä, tekniikan lisensiaatti

  • Puhelin cell 044 7032 721
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.