Perustusten suunnittelu

Ohjeita Oulun kaupungin alueella rakennettavien omakoti- ja paritalojen sekä piharakennusten yms. perustusten suunnittelulle.

Perustussuunnittelun lähtökohtana on perustamistapalausunto/pohjatutkimus. Perustussuunnittelijalla on oltava käytössään alkuperäinen lausunto tai sen kopio. Suunnitelmissa on oltava maininta pohjatutkimuksesta ja sen tekijästä sekä päivämäärä.

Perustusten rakennesuunnittelija suunnittelee perustukset perustamistapalausunnon/pohjatutkimuksen perusteella ja tarvittaessa ottaa yhteyttä pohjatutkijaan. Suunnitelmat tehdään lausunnossa annettujen lähtötietojen mukaisesti, esim. rakennekerrokset, anturoiden mitat, teräkset, routasuojaukset, salaojitus yms.

Perustuspiirustukset tehdään RakMk A2:n mukaisesti. Mittakaavana käytetään pääsääntöisesti pohjapiirroksissa 1:50 ja rakenneleikkauksissa 1:20 tai 1:10.

Pohjapiirustuksessa esitetään mm.:
 – perustukset mittoineen
 – routasuojaukset, laatu, paksuus ja laajuus
 – mahdolliset salaojat
 – rakenneleikkausten sijainti

Pohjapiirroksen nimiön yläpuolella esitetään mm.:
– perustamistapalausunto/pohjatutkimus, tekijä ja päivämäärä
– käytetty geotekninen kantavuus
– betonin lujuusluokka, rasitusluokat, terästen suojabetonikerrokset
– terästen luokka
– maakerrokset, niiden paksuus, maalajit, tiivistykset, kapillaarikatko

Nimiössä esitetään mm.:
– kohteen tiedot, rakennuslupanumero
– suunnittelijan nimi ja yhteystiedot, puhelinnumero

Rakenneleikkaus tehdään kaikista olennaisista erityyppisistä kohdista. Niissä esitetään mm.:
– anturat, mitat, teräkset, eristeet (myös laatu), kiinnikkeet
– alla olevat maakerrokset, kapillaarikatko, pohjamaa
– routasuojaus
– mahdolliset salaojat, putkien sijainti, kattovedet
– liittyminen muihin rakenteisiin: seiniin, lattioihin, pilareihin yms., tiivistys
– alaohjauspuu, kiinnitys anturaan (jos painekyll., kaikkien kiinnikkeiden oltava rst)

Huomioitava ehdottomasti, onko tarpeen eristää koko sokkeli. Nykyiset lämmöneristysmääräykset tekevät anturasta "kylmän", eristämättömän anturan alla on oltava riittävä kerros routimatonta maata. Sokkelin vieressä olevat vesiputket jäätyvät helposti. Nämä asiat on rakennesuunnittelijan ehdottomasti huomioitava. Huomattava myös että määräyksissä perustussyvyydeksi on määrätty vähintään 0,5 m. Tämä mitta on maanpinnasta betonin alapintaan, ei routasuojauksen alapintaan.

Piirustukset tehdään ensisijaisesti työmaata varten. Perustuspiirustukset on oltava työmaalla perustusten tekijöillä työn aikana. Rakennusvalvontaan toimitetaan yksi sarja piirustuksia seläkkeellä varustettuna ja narulla yhteen sidottuna.

Omakoti- ja paritalojen sekä näitä pienempien kohteiden kohdalla perustussuunnitelmat liitetään muihin rakennesuunnitelmiin ja toimitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle rakennetarkastuksen yhteydessä.

Isompien kohteiden suunnitelmat toimitetaan suoraan rakennusvalvontaan, mieluiten kaikki rakennesuunnitelmat yhdellä kertaa.

Näiden ohjeiden lisäksi suunnittelu saattaa edellyttää muitakin asioita, joita tässä ei mainita. Vastuu perustusten suunnittelusta ja niiden oikeellisuudesta on perustusten rakennesuunnittelijalla.