Perustusten routasuojaus

Laskelmilla on osoitettu, että jo nykyisten lämmöneristysmääräysten mukaan rakennetuissa taloissa saattaa perustusten routiminen olla ongelma routivalle maaperälle rakennettaessa. Pohjatutkijoiden ja erityisesti rakennesuunnittelijoiden tulee ehdottomasti kiinnittää huomiota perustusten ja maaperän routasuojaukseen. Betoninen sokkelipalkki toimii hyvinkin tehokkaana kylmäsiltana alla olevaan maaperään ja jos perustuksen alla ei ole riittävää eristettä tai riittävän paksua routimatonta maakerrosta, on routavaurio mahdollinen.

Rakenne on suunniteltava ja routaeristeet mitoitettava. Lisäksi on huomioitava, että eristeen on oltava yhtenäinen alkaen lattian eristeestä, sitten sokkelipalkin sisäpuoliset pystyeristeet, mahdollinen sokkelin alle tuleva eriste, sokkelipalkin ulkopuolinen eriste ja vaakasuuntainen routasuojaus/lämmöneriste. Eli jos routasuojaus hoidetaan eristeellä, siihen ei saa jäädä aukkoja, jotka toimivat kylmäsiltoina.