Pohja- ja perustuskatselmus

Milloin rakennusluvassa katsotaan pohjakatselmus tarpeelliseksi, on tämä katselmus pyydettävä rakennusvalvonnasta perustusten maankaivutöiden yhteydessä tai päätyttyä.

Ennen perustusrakenteiden valamista on vastaavan työnjohtajan aina tarkastettava maapohja-, laudoitus- ja raudoitustyöt sekä valvottava betonityöt.

Jos rakennusluvassa edellytetään perustustarkastusta, pyydetään perustustarkastus rakennusvalvonnasta ennen perustusten betonointitöihin ryhtymistä.

Katselmukset

Mittapuolen katselmukset:

Rakennusvalvonnan katselmukset:

Muut katselmukset:

Katselmuksen tilaaminen

Rakennusvalvonnan katselmus tilataan vähintään (3) kolme päivää aikaisemmin 

  • osoitteesta: rvkatselmukset@ouka.fi tai
  • asiakaspalvelusta numerosta  08 5584 3500

Arkipäivisin klo 8.00-11.00 ja 13.00 -15.00 välisenä aikana.