Pohja- ja perustuskatselmus - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Pohja- ja perustuskatselmus Pohja- ja perustuskatselmus

Milloin rakennusluvassa katsotaan pohjakatselmus tarpeelliseksi, on tämä katselmus pyydettävä rakennusvalvonnasta perustusten maankaivutöiden yhteydessä tai päätyttyä.

Ennen perustusrakenteiden valamista on vastaavan työnjohtajan aina tarkastettava maapohja-, laudoitus- ja raudoitustyöt sekä valvottava betonityöt.

Jos rakennusluvassa edellytetään perustustarkastusta, pyydetään perustustarkastus rakennusvalvonnasta ennen perustusten betonointitöihin ryhtymistä.

Mittapuolen katselmukset:

Rakennusvalvonnan katselmukset:

Muut katselmukset: