Puunkaato

Asemakaava-alueella sijaitsevan tontin puunkaadosta tulee aina ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan. Puunkaato muilla kuin omakotitalotonteilla on luvanvaraista. Myös omakotitalotontilla puunkaato voi olla luvanvaraista, jos puulla, yksittäiselläkin, on maisemallista tai kaupunkikuvallista arvoa.

Omakotitalotontilla (vuokra- tai omistus) sijaitsevien puiden kaatamisessa ota yhteyttä Oulun rakennusvalvonnan suunnitteluhortonomiin esim. sähköpostitse tai puhelimitse.

Yhteystiedot: suunnitteluhortonomi  Päivi Latvalehto

sähköposti paivi.latvalehto@ouka.fi  puhelin 044 7032 094

Asunto-osakeyhtiöiden pitää hakea tontillaan sijaitsevien puiden kaatoa varten maisematyölupa rakennusvalvonnasta. Lupahakemukseen liitetään vähintään asemapiirustuksesta otettu kopio, johon kaadettavat puut on merkitty (laji, kpl-määrä). Lisäksi hakemukseen liitetään ote tai jäljennös hallituksen sen kokouksen pöytäkirjasta, jossa puiden kaatamista on käsitelty. Myös naapureita on kuultava, jos puusto sijaitsee tontin rajan läheisyydessä.

Luvan hakijan on itse hankittava puiden kaataja. Kaadetut puut jäävät tontin haltijalle.

Puun kaatoa varten haetaan maisematyölupa ensi sijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Mahdollinen naapureiden kuuleminen voidaan suorittaa naapurilomakkeella (pdf).

Yleisillä puisto- ja katualueilla sijaitsevien puiden hoidosta ja kaatamisesta vastaa katu- ja viherpalvelut

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Opastus rakennusvalvonnan sähköiseen asiointiin - video

Opastus lupahakemuksen tekemiseen - video

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta siirtyy 1.1.2019 lähtien kokonaan sähköiseen toimintatapaan. Sähköisesti saapuneista lupahakemuksista tehdään sähköiset lupapäätökset ja myös piirustukset leimataan sähköisesti. Paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä tai hakemusta ole jätetty paperisena. 

Kaikki luvat ovat maksullisia. Paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

 

Käyntiasiointi rakennusvalvonnassa tapahtuu asiakaspalvelupisteen kautta ja suosittelemme varaamaan ajan, jotta voimme varmistaa hyvän palvelun. Ilman ajanvarausta teitä palvelevat päivystävä lupavalmistelija ja insinööri.

Mikäli hankkeella on jo lupavalmistelija, ota ensisijaisesti yhteyttä sähköisen asiointipalvelun kautta valmistelijaan tai sovi hänen kanssaan aika henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Käyntiosoite: Solistinkatu 2
Postiosoite: PL 38, 90015 Oulu

Aukioloajat ma–pe klo 8.00–16.00

Asiakaspalvelu 08 5584 3500

Päivystävä lupavalmistelija 040 702 2286
Päivystävä tarkastusinsinööri 044 703 2711
(ma-ke klo 8-16, to12-16, pe 8-16)

Korjausneuvonta 044 703 2722

Sähköposti
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Lisää yhteystietoja

Anna palautetta