Puunkaato

Asemakaava-alueella sijaitsevan tontin puunkaadosta tulee aina ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan. Puunkaato muilla kuin omakotitalotonteilla on luvanvaraista. Myös omakotitalotontilla puunkaato voi olla luvanvaraista, jos puulla, yksittäiselläkin, on maisemallista tai kaupunkikuvallista arvoa.

Omakotitalotontilla (vuokra- tai omistus) sijaitsevien puiden kaatamisessa ota yhteyttä Oulun rakennusvalvonnan suunnitteluhortonomiin esim. sähköpostitse tai puhelimitse.

Yhteystiedot: suunnitteluhortonomi  Päivi Latvalehto

sähköposti paivi.latvalehto@ouka.fi  puhelin 044 7032 094

Asunto-osakeyhtiöiden pitää hakea tontillaan sijaitsevien puiden kaatoa varten maisematyölupa rakennusvalvonnasta. Lupahakemukseen liitetään vähintään asemapiirustuksesta otettu kopio, johon kaadettavat puut on merkitty (laji, kpl-määrä). Lisäksi hakemukseen liitetään ote tai jäljennös hallituksen sen kokouksen pöytäkirjasta, jossa puiden kaatamista on käsitelty. Myös naapureita on kuultava, jos puusto sijaitsee tontin rajan läheisyydessä.

Luvan hakijan on itse hankittava puiden kaataja. Kaadetut puut jäävät tontin haltijalle.

Puun kaatoa varten haetaan maisematyölupa ensi sijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Mahdollinen naapureiden kuuleminen voidaan suorittaa naapurilomakkeella (pdf).

Yleisillä puisto- ja katualueilla sijaitsevien puiden hoidosta ja kaatamisesta vastaa katu- ja viherpalvelut

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta tai kirjallisena rakennusvalvonnasta.

Kaikki luvat ovat maksullisia. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Käyntiosoite
Solistinkatu 2

Postiosoite
PL 38 90015 Oulu

Puhelin
Asiakaspalvelu (toimisto) 08 5584 3500

Päivystävä lupavalmistelija:
040 702 2286 

(Ma klo12-15, Ti - Pe klo 9-11 ja 12-15)

Päivystävä tarkastusinsinööri:
044 703 2711

(Ma klo12-15, Ti - Pe klo 9-11 ja 12-15)

Korjausneuvonta
044 703 2722

Sähköposti
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Tarkemmat puhelinnumerot

Verkkosivut
Rakennusvalvonta

Aukioloajat
Ma–pe klo 8.00–16.00

Anna palautetta