Rakennekatselmus

Kun rakennuksen runko ja muut kantavat rakenteet on tehty ja rakenteet ovat vielä näkyvissä, pyydetään rakennekatselmus rakennusvalvonnasta.

Pienempien kohteiden ja omakoti- ja paritalojen rakennekatselmuksessa työmaalla on oltava täydelliset rakennepiirustukset:

– perustussuunnitelmat (pohjapiirros, leikkaukset)

– runkopiirustukset (rakennepohjat, leikkaukset, detaljit, laskelmat)

– tehtaalta tulleet kattoristikoiden valmistuspiirustukset laskelmineen

Myös isommissa kohteissa, esim. rivi- ja kerrostalojen, hallien, toimistorakennusten jne. rakennekatselmuksessa oltava työmaalla ajan tasalla olevat rakennepiirustukset, etenkin kattoristikoiden valmistuspiirustukset laskelmineen.

 

Ohjeet Rakennesuunnitelmat

Mittapuolen katselmukset:

Rakennusvalvonnan katselmukset:

Muut katselmukset:

Katselmuksen tilaaminen

Rakennusvalvonnan katselmus tilataan vähintään (3) kolme päivää aikaisemmin 

  • osoitteesta: rvkatselmukset@ouka.fi tai
  • asiakaspalvelusta numerosta  08 5584 3500

Arkipäivisin klo 8.00-11.00 ja 13.00 -15.00 välisenä aikana.