Rakennekatselmus - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Rakennekatselmus Rakennekatselmus

Kun rakennuksen runko ja muut kantavat rakenteet on tehty ja rakenteet ovat vielä näkyvissä, pyydetään rakennekatselmus rakennusvalvonnasta.

Pienempien kohteiden ja omakoti- ja paritalojen rakennekatselmuksessa työmaalla on oltava täydelliset rakennepiirustukset:

– perustussuunnitelmat (pohjapiirros, leikkaukset)

– runkopiirustukset (rakennepohjat, leikkaukset, detaljit, laskelmat)

– tehtaalta tulleet kattoristikoiden valmistuspiirustukset laskelmineen

Myös isommissa kohteissa, esim. rivi- ja kerrostalojen, hallien, toimistorakennusten jne. rakennekatselmuksessa oltava työmaalla ajan tasalla olevat rakennepiirustukset, etenkin kattoristikoiden valmistuspiirustukset laskelmineen.

 

Ohjeet Rakennesuunnitelmat

Mittapuolen katselmukset:

Rakennusvalvonnan katselmukset:

Muut katselmukset: