Pientalorakentamisen määräyksiä ja ohjeita

Kaavoitus

Kaavoituksella ohjataan alueidenkäyttöä.

Asemakaava on yleiskaavaan pohjautuva yksityiskohtainen alueidenkäytön suunnitelma, joka luo edellytykset rakennusten, katujen ja yleisten alueiden rakentamiselle. Asemakaavat valmistelee yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden asemakaavoitus.

Asemakaavakartta-aineistoa Oulusta:

Rakentamistapaohjeet

Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavan ympäristörakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. Ohje on Oulun kaupungin tontinluovutuksessa rakentajaa ja tontinhaltijaa sitova.
Rakennustapaohjeiden tarkoituksena on ohjata alueen
rakentamista siten, että alueesta muodostuu sopusuhtainen, viihtyisä ja hallittu kokonaisuus.

Omakotitalon rakentajaa ja pääsuunnittelijaa kehotetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvonnan tarkastusarkkitehteihin ennen rakennussuunnittelun aloittamista. 

Ohjeita

Rakennusvalvonta tarjoaa pientalorakentajille laajasti erilaisia ohjekortteja rakentamisen eri aiheisiin. Kaikki ohjeet löydät sivulta Laatukortit.

Myös rakennusvalvonnan kehittämä palvelu www.pientalonlaatu.fi auttaa pientalorakentajaa keskittämään päätöksen tekoa suunnittelu-, rakentamis- ja käyttövaiheessa oleellisiin seikkoihin, joilla oman pientalon laatu varmistetaan.

Karttakauppa

Rakentamiseen tarvittavat kartat voit hankkia kätevästi kaupungin Karttakaupasta. Mm. pienien hankkeiden pohjakartaksi soveltuvia pdf-karttoja voi  ladata palvelusta ilmaiseksi ja tarkemmat/laajemmat karttamateriaalit voi ostaa palvelusta dwg-muodossa.

karttakauppa.ouka.fi/