RESCA - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

RESCA - Hiukkavaara RESCA - Hiukkavaara

Oulun Hiukkavaaraan rakennetaan
RESCA uusiutuvan energian pilottialue

(RESCA - Renewable Energy Solutions in City Areas)

RESCA-projektille on avattu uudet sivut osoitteessa:

www.rescaoulu.fi

 

RESCA Sähköpostilistalle liittyminen

Liity tästä RESCA- sähköpostilistalle, jota kautta kuulet tietoa uusimmista tapahtumista ja päivityksistä. Listalla tiedotetaan vain RESCA pilottialuetta koskevia tietoja, eikä henkilötietoja luovuteta kolmansille osapuolille

 

AJANKOHTAISTA:

Resca-projektille on avattu uudet sivut

Resca-projektille on avattu uudet sivut, josta löydät ajankohtaisimman tiedon hankkeesta. Sivuilta löytyy muun muassa tarkempaa tietoa pilottialueelle tulevista ratkaisusta. Sivuille pääset osoitteesta: www.rescaoulu.fi

 

Pilottialueelle on löydetty rakentajat!

Kiinnostus pilottialuetta kohtaan on ollut valtaisaa niin rakentajien kuin median keskuudessa. Tonttihaku on päättynyt ja tulevat pilottialueen rakentajat on valittu:

Pilottialueen tontinsaajat (PDF-tiedosto)

Yhdyskuntalautakunnan päätös tontin saajista 9.4 (PDF-tiedosto)

******

Seminaariaikataulu ja esitykset

Resca-hankkeessa järjestetään avoimia seminaareja, joihin kaikki ovat tervetulleita. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: aki.toyras(at)ouka.fi

21.2 Hiukkavaara Business Oulu Matchmaking, Pohto klo 12 alkaen

28.2 Automaatioseminaari, Ympäristötalo kahvila Leeta klo 14 alkaen

Esitykset:

 
 
 
 
15.3 Tonttien haku päättyy klo 16
 
11.4 Energia-arkkitehtuuri, Ympäristötalo kahvila Leeta klo 14 alkaen
 
Esitykset:
 
 
 
 

18.4 Rakennusvaipan energiatehokkuus, Ympäristötalo kahvila Leeta klo 14 alkaen

Esitykset:

Energiatehokkaan rakennuksen vaipparakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toimivuus - Juha Vinha (PDF-tiedosto)

25.4 Talotekniset järjestelmät ja uusiutuvat lämmitysmuodot, Ympäristötalo kahvila Leeta klo 14 alkaen

Esitykset:

Ekolämmöx - Kari Balk (PDF-tiedosto)

Härmäair - Markku Paaso (PDF-tiedosto)

Suomen aurinkolämpö - Marko Harju (PDF-tiedosto)

Suomen ekotalot - Mikko Kukkohovi (PDF-tiedosto)

Nuosmaa - Sami Ronkainen (PDF-tiedosto)

 

16.5 Kosteuden hallinta ja työmaatekniikka, Ympäristötalo kahvila Leeta klo 14 alkaen

Esitykset:

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta

Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi

23.5 Rakentamisen laadulliset tekijät, Ympäristötalo kahvila Leeta klo 14 alkaen

 

******

Hiukkavaaaran RESCA-pilottialueen tontit

Pilottialueella oli haettavana seuraavanlaisia vuokratontteja: 14 kpl omakotitalotonttia (AO), 8 kpl erillis- tai kytkettyjen pientalojen tonttia (AO-7) ja 3 kpl yhtiömuotoisen asuinpientalojen tonttia (AP-3)

Tontteja voivat hakea niin rakennusalan yrittäjät, laitetoimittajat sekä uusiutuvan energian yritykset itselleen tai asiakkailleen.

Esimerkiksi yksityinen henkilö voi hakea tonttia yhdessä rakennusliikkeen kanssa, kunhan hakemus täyttää tontinhakuoppaasta löytyvät kriteerit.

 

******

RESCA-hankkeen taustaa

RESCA on nk. kutos-kaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku) yhteinen ilmasto- ja energiahanke, jossa osarahoittajana on Tekesin Kestävä Yhdyskunta -ohjelma. Hanke toteutetaan vuoina 2012-2014. Rescassa kukin kaupunki pyrkii omassa osahankkeessaan kehittämään keinoja uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi energiankäytössä. Yhteishankkeella tehostetaan kehitystyötä ja tuetaan hyvin ratkaisujen leviämistä toisiin kaupunkeihin ja koko maahan sekä kehittymistä liiketoimintamalleiksi. Hanke edistää kaupunkien ilmastotavoitteiden saavuttamista ja luo uusia mahdollisuuksia elinkeino- ja yritystoiminanlle.

Tavoitteet

  • tavoitteena tuottaa perusteltuja ja turvallisia konsepteja ( monistettavia malleja), joilla helpotetaan ja ohjataan rakennuttajia ja suunnittelijoita pientalon uusiutuvien energialähteiden ja rakennuksen energiatehokkuuden yhteisvalinnassa
  • konseptien tulee olla käytettävyydeltään yksinkertaisia ja tehokkaita, ja niiden tulee soveltua rakennusvalvonnan ennakko-ohjaustyöhön

  • konseptien tulee soveltua myös muiden kuntiin ja kaupunkeihin sekä osaltaan edesauttaa Suomen kansainvälisten velvoitteiden täyttämistä

Toimenpiteet Oulussa

Oulun pilotissa kehitetään valintakonseptit pientalojen erilaisille energialähteille ja niiden optimoiduille yhdistelmille (hybrideille) sekä niihin soveltuville (niiden edellyttämille) rakennuksen energiatehokkuusratkaisuille. Toimivista yhdistelmistä tehdään monistettavia konsepteja helpottamaan pienrakennuttajien ja muiden em. toimijoiden valintoja eri energialähteiden alueilla. Konsepteja käyttäen Oulun pienrakentajat rakennuttavat omakotitaloja eri energialähteiden alueille ja konseptien toimivuutta arvioidaan. Kokemusten pohjalta hiotaan lopullisia monistettavia ratkaisuja. Energiamääräysten mahdolliset muutokset huomioidaan, niitä jopa ennakoidaan. Valintakonseptien kehittämisessä mukana ovat seuraavat energialähteet: uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö ja lämpö esimerkiksi maa- ja ilmalämpöön, puuhun ja aurinkoenergiaan pohjautuen. Mukana on myös osittain tai kokonaan uusiutuvalla energialähteellä tuotettu kaukolämpö.

RESCA Seminaariaikataulu

16.5 klo 14 alkaen
Kosteuden hallinta ja tyämaatekniikka

23.5 klo 14 alkaen
Rakentamisen laadulliset tekijät

Kaikki tilaisuudet Ympäristötalon kahvila Leetassa, Solistinkatu 2

Tontinhakuohjeet

Tontinhakuopas (pdf)

Tonttihakemus (pdf)

Teknisen lautakunnan päätös (pdf)

Pilottialueen esite (pdf)

Asemakaava Kivikkokangas (pdf)

Asemakaava Pilottialue (DWG-tiedosto)
Tiedosto avautuu esim. AutoDeskin ilmaisella DWG-TrueView ohjelmalla, jolal voi mittailla tontteja

Rakentamistapaohje Kivikkokangas (pdf)

Lämmitysmuotojen vaikutus E-lukuun eri kokoisissa taloissa (pdf)

Tietoa rakennuksen suuntauksesta (pdf)
Ohjeistus kertoo, miten rakennukset voidaan suunnata pilottialueella aurinkoenergian hyödyntämiseksi