Rivi- ja kerrostalot, hallit, toimistorakennukset yms.

Vaaditut vastuuhenkilöt on määritelty rakennusluvassa. Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin vaadittu vastaava työnjohtaja on hyväksytetty rakennusvalvonnassa.

Vaaditut katselmukset on määritelty rakennusluvassa. Katselmuksista on tarkemmin tässä osiossa alkaen aloituskokouksesta.

Rakennustyöt saa aloittaa, kun lupa on lainvoimainen. Jos lupaan kuuluu erillinen aloituslupa, rakennustyöt saa aloittaa vasta kun rakennusvalvonnan määrittelemä vakuusmaksu on toimitettu rakennusvalvontaan.

Rakennuttaja sopii rakennusvalvonnan tarkastajan kanssa aloituskokouksen ajankohdan. Aloituskokouspöytäkirja löytyy kohdasta lomakkeet.

Vaaditut erikoissuunnitelmat on määritelty rakennusluvassa.

Kyseiset rakennukset ovat rakenneluokkaa vaativa tai poikkeuksellisen vaativa. Tämä asettaa rakennesuunnittelijalle tiukemmat vaatimukset kuin pientaloissa.

Kohteessa on oltava vastaava rakennesuunnittelija ja vastaava pohjarakennesuunnittelija. Vastaavan rakennesuunnittelijan ja -pohjarakennesuunnittelijan lomake on toimitettava rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä.

Vastaava rakennesuunnittelija tai rakennesuunnittelija tuo ja esittelee rakennesuunnitelmat laskelmineen rakennusvalvontaan (varaa ajan tarkastus- tai rakenneinsinöörltä). 1 sarja seläkkeillä varustettuna ja narulla yhteen sidottuna. Päällimmäisenä piirustusluettelo, johon merkitään rakennusluvan numero.

Elementtisuunnitelmista toimitetaan tyyppielementit.

Vastaava erikoissuunnittelija kuittaa erikoissuunnitelmat (esim. ristikkosuunnitelmat) nähdyksi erikoissuunnitelmien päällimmäiseen piirustukseen tai erilliselle päällimmäiseksi laitettavalle paperille. Päivämäärä ja allekirjoitus.

Katselmuksen tilaaminen

Rakennusvalvonnan katselmus tilataan vähintään (3) kolme päivää aikaisemmin 

  • osoitteesta: rvkatselmukset@ouka.fi tai
  • asiakaspalvelusta numerosta  08 5584 3500

Arkipäivisin klo 8.00-11.00 ja 13.00 -15.00 välisenä aikana.