Sähkötarkastukset

Sähköurakoitsija on velvollinen tarkastamaan oman työnsä itse ja tekemään siitä tarkastuspöytäkirjan. Tämä tarkastusvelvollisuus kannattaa mainita sähköurakkasopimuksessa. Rakentajan on huolehdittava siitä, että hän saa pöytäkirjasta kopion.

Ennen kuin rakennus liitetään sähköverkkoon, sähköurakoitsijan on toimitettava Oulun Energialle yleistietolomake, jolla urakoitsija vakuuttaa tehneensä tarpeelliset oman työn tarkastukset ja vakuuttaa, että laitteistoon voidaan kytkeä sähkö. Rakentaja voi teettää vielä ns. varmennustarkastuksen Turvatekniikan keskuksen valtuuttamalla tarkastajalla. Se ei ole viranomaistoimintaa, vaan siitä tarkastaja perii maksun.

Sähköalan töitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset, joilla on riittävä pätevyys ja jotka ovat ilmoittaneet toiminnastaan Turvatekniikan keskukselle. Asian voi tarkistaa osoitteesta: http://rekisterit.tukes.fi/fi/Sahkourakoitsijat/. Rekisteristä löytyvät kaikki valtuutetut sähköurakoitsijat/asennusliikkeet.

Sähköurakoitsijan urakointioikeuksien tarkastaminen on rakennuttajan tai hänen edustajansa velvollisuus.

Katselmukset

Mittapuolen katselmukset:

Rakennusvalvonnan katselmukset:

Muut katselmukset: