Suunnittelun ohjaus

Oulun rakennusvalvonta ohjaa – rakennussuunnittelun aloituskokous

"Järjestetään rakennushankkeen suunnittelutyön alkaessa neuvottelu, jossa ovat mukana rakennusvalvonta, asemakaavoitus, rakennushankkeeseen ryhtyvä sekä pääsuunnittelija.
Neuvottelussa käydään läpi asemakaavan ja rakennuspaikan asettamat reunaehdot sekä
Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat pääsuunnittelijan velvollisuudet ja vastuut (vastuu: rakennusvalvon)."

APOLI, Oulun arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Ensimmäinen suunnittelukokous järjestetään heti hankkeen lähtiessä liikkeelle, yleensä jo tontin luovutuksen jälkeen. 

Toinen suunnittelukokous järjestetään hankkeen edetessä ja paikalla tulee silloin olla pääsuunnittelijan lisäksi muut suunnittelijat.

 

Tekninen suunnittelu

Määräykset ja ohjeet -sivuilta löydät hyödyllistä tietoa muun muassa seuraavista ammattirakentamiseen liittyvistä aiheista:

Kulttuurihistorialliset arvokkaat kohteet. Lähdeaineistoa: