Pientalon teknisen laadunarviointi Pientalon teknisen laadunarviointi

Pientalon teknisen laadun arviointi koostuu neljästä osa-alueesta:

  • Kosteudenkestävyys
  • Sisäilmaston laatu
  • Energiankulutus
  • Ympäristövaikutukset

Arvioinnissa kysytään yleistajuisia kysymystä, joihin voi pääsääntöisesti vastata "kyllä" tai "ei". 

Linkki : Pientalon teknisen laadunarviointi