Tontin käyttösuunnitelma

Tontin käyttösuunnitelman esitystapaohje 

Ennen rakennusluvan hakemista on asemapiirros tontin hallintamuodosta riippumatta hyväksytettävä rakennusvalvonnassa. Menettely koskee ammattimaista rakentamista ja paritaloa suurempia kohteita. 

Ennakkotarkastettu ja rakennusvalvonnassa hyväksytetty asemapiirros (eli tontinkäyttösuunnitelma) on kaupungin tonttien osalta ehtona tontin luovutukselle. Kolmivaiheiseen menettelyyn voi rakennusvalvonnan harkinnan mukaan kuulua myös kaupunkikuvatyöryhmän ennakkolausunnon hankkiminen. Hankkeissa, joihin on nimetty erillinen seurantaryhmä, hoitaa rakennusvalvonta tarkastustehtävänsä ryhmän työskentelyyn liittyen.

 

VAIHE 1 Luonnos – Rakennusvalvonta

Suunnitelman vähimmäissisältö (asemakaavanmukaisuus):

 • Tonttijohtojen liittämiskohta ja vesimittarin paikka
 • Rakennusten sijoittelu
 • Pihajärjestelyt
 • Liittyminen ympäristöön
 • Pysäköinti (autot, pyörät)
 • Tontin rajaus
 • Teknisten tilojen sijoitus
 • Suunnitelmaluonnoksen tarkastamisesta antaa rakennusvalvonnan tarkastusarkkitehti ensimmäisen ennakkotarkastusmerkinnän luonnokseen työstövaihetta varten.

 

VAIHE 2 Työstö – Tekniset tarkastukset

Korkeudet, kuivatus, liikenneyhteydet

 • Katu- ja Viherpalvelut os. Solistinkatu 2 / Jukka Aitto-oja, puh. 044 7032 120 (Tapio Siikaluoma, puh. 044 703 2114)

Istutukset ja pihajärjestelyt

 • Rakennusvalvonta / Katu- ja viherpalvelut os. Solistinkatu 2 / Päivi Latvalehto puh. 044 7032 094, etunimi.sukunimi@ouka.fi

Kaukolämpöjohdot ja lämmönjakohuoneen sijoitus

 • Oulun Energia os. Kasarmintie 6 / Kaj Norrbacka, puh. 558 43420

Vesi- ja viemäriverkostoihin liittyminen ja tonttijohdot

 • Oulun Vesi os. Kasarmintie 29 / Veli-Matti Hyyrynen, puh. 044 703 3834

Kun suunnitelma on työstetty luonnosvaiheen jälkeen, asemapiirroksesta tulee ottaa kaksi nimiösivulla varustettua kopiota tarkastettavaksi. Työstövaiheen tekniset ennakkotarkastusmerkinnät tehdään nimiösivulle. Ylimääräisiä kopioita otetaan niitä tarvitseville. Asemapiirros laaditaan suoraan pohjakartalle mittakaavassa 1:200 (1:500) (ks. Rakentamismääräyskokoelma A2, lupapiirustukset).

VAIHE 3 Hyväksyminen – Rakennusvalvonta

Hyväksyttävän asemapiirroksen vähimmäissisältö:

 • rakennusten sijoittelu tontilla ja sopeuttaminen ympäristöön, kerrosluku, kerrosala (vanha ja uusi), käyttötarkoitus; liike- ja toimistotila, asuminen jne.
 • tontin muu käyttö; auto- ja pyöräpaikat, kulkutiet, istutukset, leikkipaikat ja ulko-oleskelutilat, pihakalusteet, aidat, jätehuolto, valaistus, tontin rajaus, pintamateriaalit (huomioiden mm. turva-alustat leikkialueille), lumen läjitys
 • tontin rakennusten tulevat korkeudet niin, että niistä ilmenee tontin pintavesikuivatus
 • tontille tulevat teknisen huollon verkostot; vesijohto, jätevesiviemäri, sadevesiviemäri, kaukolämpöputkistot ja lämmönjakohuoneen sijoitus
 • raskaan liikenteen ajourat ja pelastusreitit
 • esteetön kulkureitti tontin rajalta sisäänkäynneille
 • lumen läjitys
 • postilaatikot