Työryhmät

Rakennuslautakunta, (9 jäsentä)

 • puheenjohtaja
 • rakennusvalvonnan johtaja

Tekninen katselmustyöryhmä

 • rakennusvalvonnan johtaja (pj)
 • tarkastuspäällikkö (vpj)
 • tarkastusinsinöörit
 • palotarkastusinsinööri
 • johtava terveystarkastaja
 • rakenneinsinööri

Kaupunkikuvatyöryhmä

Jäsenet:

 • kaupunginarkkitehti (pj)
 • asemakaavapäällikkö (vpj)
 • kaupungininsinööri
 • arkkitehdit SAFA (1–2)

Esittelijät:

 • tarkastusarkkitehdit (4)
 • lisäksi: asiantuntijat (2)
 • rak.ltkn jäsenet (2)

Vaativien korjauskohteiden katselmustyöryhmä

 • rakennusvalvonnan johtaja / tarkastuspäällikkö
 • korjausrakentamisen asiantuntija 
 • johtava lvi-insinööri 
 • korjausrakentamisen tarkastusinsinööri
 • korjausrakentamisen tarkastusarkkitehti
 • rakenneinsinööri
 • tarpeen mukaan terveystarkastaja
 • rakennuslautakunnan jäsen 
 • ulkopuoliset asiantuntijat (3 kpl)