Väestönsuojakatselmus - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Väestönsuojakatselmus Väestönsuojakatselmus

Väestönsuojan seinien ja laatan raudoituskatselmus pyydetään rakennusvalvonnasta rakenneinsinööreiltä, tarkastusinsinööreiltä tai tarkastusmestareilta.

Valmiin väestönsuojan katselmus pyydetään Oulun palolaitokselta palotarkastajilta.

Mittapuolen katselmukset:

Rakennusvalvonnan katselmukset:

Muut katselmukset: