Valokatteet

Huom. Tämä sivu on vanhan RakMk mukainen. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskeva vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia.  

 

Valokaterakenteissa käytetään alimpana lasina laminoitua lasia tai muuta vastaavaa rakennetta, joka rikkoutuessaan pysyy paikallaan. Sirpaleiden putoaminen ei saa aiheuttaa vaaraa alapuolella liikkuville ja oleskeleville.

Laminoitu lasivaatimus on omakoti- ja paritaloille  suosituksena.