Valokatteet

Valokaterakenteissa käytetään alimpana lasina laminoitua lasia tai muuta vastaavaa rakennetta, joka rikkoutuessaan pysyy paikallaan. Sirpaleiden putoaminen ei saa aiheuttaa vaaraa alapuolella liikkuville ja oleskeleville.

Laminoitu lasivaatimus on omakoti- ja paritaloille  suosituksena.