Valvoja

Jos vastaava työnjohtaja on urakoitsijan edustaja, tulisi rakennushankkeeseen ryhtyvän harkita erillisen valvojan palkkaamista rakentajan (omia) etuja valvomaan.

Valvoja toimii rakennustyömaalla rakennuttajan edustajana ja "käyttää isännän ääntä".

Valvoja on sopimussuhteessa rakennuttajan kanssa. Valvojaa ei tarvitse hyväksyttää rakennusvalvontaviranomaisella.

 

FISEn ohjeen mukainen pätevyysvaatimus esim. omakotitalojen valvojille

Talonrakennustyön paikallisvalvoja
(b Pienehkö rakennushanke)

Tutkintovaatimus

Hakijan tulee olla suorittanut rakennustekniikan insinööri AMK -tutkinnon tai aikaisemman rakennusmestari- tai sitä korkeamman rakennusalan tutkinnon, johon sisältyvät talonrakennusta ja kantavia rakenteita sekä niiden lujuutta käsittelevät kurssit.

/2.1.2014