Vastaava työnjohtaja

Rakennushankkeeseen on hyväksytettävä vastaava työnjohtaja rakennuslupapäätöksen sitä edellyttäessä (aina uudisrakennuksen ollessa kyseessä).

Vastaavan työnjohtajan tulee johtaa rakennustyötä ja viranomaisiin päin vastata sen suorittamisesta.

Vastaavan työnjohtajan tehtävien hoitamisesta antaa rakennusvalvonta erillisiä ohjeita rakennusluvan myöntämisen ja vastaavan työnjohtajan hyväksynnän yhteydessä.

Jos vastaava työnjohtaja on urakoitsijan edustaja, tulisi rakennushankkeeseen ryhtyvän harkita erillisen valvojan palkkaamista rakentajan (omia) etuja valvomaan.

Pätevyys

Omakotirakennuksen vastaavalla työnjohtajalla on oltava vähintään rakennusmestarin koulutus ja soveltuva työkokemus rakennusalalta.

Tehtävät

Vastaavan työnjohtajan taidoilla ja aktiivisuudella on ratkaiseva merkitys rakennustyön oikeaoppisen toteutuksen varmistamisessa. Hänen edellytetään osallistuvan tuntuvalla työpanoksella hankkeeseen, yleensä n. (100)150–200 tuntia.

Rakennusvalvonta seuraa ja arvioi vastaavan työnjohtajan työskentelyä sekä tukee häntä tehtävässään.

Vastaava työnjohtaja on syytä palkata välittömästi rakentamispäätöksen synnyttyä. Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että hanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein. Hän toimii rakennuttajan neuvojana rakentamiseen ja rakennusmateriaaleihin liittyvissä kysymyksissä sekä vastaa viranomaisiin päin rakennushankkeen määräysten- ja luvanmukaisuudesta.

Vastaavan työnjohtajan tulee pitää huolta siitä, että tarpeelliset suunnitelmat ovat olemassa ja että työt tehdään niiden ja luvan mukaisesti. Hänen tulee huolehtia, että tarvittavat ilmoitukset viranomaisille tehdään ajoissa ja että katselmukset tilataan ajallaan. Vastaavan työnjohtajan tulee tehdä vähintään vastaavan työnjohtajan tarkastuslistan mukaiset ja rakennusluvan yhteydessä annettavassa valvontakirjassa esitetyt tarkastukset rakennuskohteessa paikan päällä.

Hakemus/ilmoitus

Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan rakennusvalvonnasta sähköisesti (tunnistautuminen) tai vastaavan työnjohtajan hakemus -lomakkeella, jossa tulee olla työnjohtajan sitoumus tehtävän suorittamiseen. Vastuuhenkilön hakemuslomake löytyy rakennusvalvonnan sivuilta kohdasta lomakkeet.

Hakemuksen käsittelee tarkastuspäällikkö tai rakenneinsinööri. Omakotitaloa pienemmissä kohteissa hakemuksen käsittelee luvan myöntävä tarkastusinsinööri.

Rakennusvalvonta, tarkastuspäällikkö, Tapani Hoppu, p. 044 703 2705

                             rakenneinsinööri Esko Knuutila, p. 044 703 2704

/14.10.19 ET