Vesi- ja viemärilaitteiden katselmus

Tarkastukset pyydetään rakennusvalvonnasta, kun:

  • tonttiviemäreiden ja -vesijohdon asennustyöt ovat alkamassa kerros ja rivitaloissa
  • rakenteisiin jäävät kvv-asennukset ovat valmistumassa
  • LVI-laitteistot otetaan käyttöön, LVI-loppukatselmus.

Katselmukset pyydetään tarvittaessa useammassa vaiheessa rakennustyön edistyessä.

Vastuullisten työnjohtajien tulee huolehtia, että rakennusvalvonnasta pyydetään lupapäätöksessä edellytettyjen katselmusten suorittamista.

Katselmukset

Mittapuolen katselmukset:

Rakennusvalvonnan katselmukset:

Muut katselmukset: