Asemakaavoitus

Ranta-Toppilan alue on tällä hetkellä pääosin asemakaavoittamaton. Yleiskaavan 2020 mukaisesti alueelle asemakaavoitetaan Toppilan aluekokonaisuutta täydentävä merellinen asuntoalue, joka erottuu viereisistä alueista mm. niitä pienemmällä mittakaavallaan. Alue liittää Meri-Toppilan asuntoalueen kiinteämmin salmen rannan suuntaan sekä tasapainottaa sen nykyistä talo-, asuntotyyppi- ja hallintamuotojakaumaa. Asemakaavalla mahdollistetaan myös pienvenesataman sekä merikeskuksen sijoittuminen Toppilansalmen rantaan.

B-Team-hankkeen yhteydessä valmistunut yleissuunnitelmaluonnos on toiminut asemakaavoituksen pohjana. Asemakaavoitusvaiheessa suunnitelmaa on kehitetty mm. liikenneverkkoa, pienvenesatamaa ja merikeskusta koskevat selvitykset ja suunnitelmat huomioiden. Samassa yhteydessä on laadittu myös katuja, ympäristöä sekä teknisiä verkostoja koskevat yleissuunnitelmat.

Asemakaavoitus on tullut vireille vuoden 2011 alussa. Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä vuoden 2013 lopulla. Asemakaava pyritään saamaan lainvoimaiseksi vuoden 2014 aikana, sen jälkeen kun Toppilan voimalaitosta koskeva YVA-selvitys valmistuu.

Maaperän puhdistustyöt sekä katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen rajoittuu vuosille 2015–16. Asuintonttien rakentaminen käynnistyy kesällä 2016.

Linkit:
Voimassa oleva asemakaava (pdf 2,5 Mt)
Asemakaavoituksen ohjausryhmä (pdf)
Yleissuunnitelma, alustava luonnos (pdf)
 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Esko Härkönen
    p. 040 668 2024 work
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.