Ranta-Toppilan alue

Ranta-Toppilan alue sijaitsee Toppilansalmen suulla ja avautuu lännen/meren suuntaan. Alue rajoittuu Toppilansalmeen, Koskelantiehen, Toppilansalmen ja Meri-Toppilan asuntoalueisiin sekä Meri-Toppilan rantapuistoihin. Alue on kokonaisuudessaan Oulun kaupungin omistuksessa.

Ranta-Toppilan alueella sijaitsee mm. Toppilan voimalaitos, Terva-Toppilan koulu, Terva-Toppilan kartano sekä entinen öljysatama. Alueella sijaitseva entinen sahan voimalarakennus sekä sen edustalla sijaitseva telakka ovat pelastuslaitoksen käytössä. Öljysataman eteläpuolinen ranta on avointa satamakenttää ja siihen liittyvät puiset laiturirakenteet ovat heikossa kunnossa. Öljysataman pohjoispuolinen lahdelma toimii pienveneiden säilytyspaikkana, mutta sen käyttö on nykyisellään vähäistä. Aluetta halkoo pohjois–etelä-suuntainen pääviemäri sekä salmeen laskeva voimalaitoksen lauhdevesikanava.

Muilta osin alue on metsäinen. Metsiköt ovat alavia, kosteita ja lehtipuuvaltaisia. Alueella risteilee käytön myötä syntyneitä ulkoilupolkuja, mutta alueen virkistyskäyttö ei ole tällä hetkellä kovin vilkasta.

Esite: Ranta-Toppila, kaupunki meren äärellä (pdf 1,5 Mt)

Linkit:
Sijaintikartta (pdf)
Ilmakuva (pdf 7,5 Mt)
 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Uki Lahtinen p. 044 703 2427
    Elina Jaara p. 040 522 1031 work
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.