Länsi-Toppilan kaavarunko

Länsi-Toppilan kaavarunko on hyväksytty asemakaavoituksen pohjaksi vuonna 2006. Kaavarungossa Ranta-Toppilaan on suunniteltu asuntoalue, joka täydentää nykyistä Meri-Toppilaa ja tukeutuu kiinteästi salmen rannalle sijoittuvan pienvenesataman yhteyteen.

Toppilan voimalan viereiselle ranta-alueelle on sijoitettu merikeskus, johon pyritään keskittämään monipuolisia merellisiä toimintoja ja palveluita, jotka yhdessä muodostavat veneilijöitä, kaupunkilaisia sekä matkailijoita palvelevan vetovoimaisen kokonaisuuden.

Kaavarungossa on osoitettu alueita myös virkistyskäyttöön ja huomioitu alueen kautta koululle sekä pohjoisiin kaupunginosiin päin johtavat kevyen liikenteen yhteystarpeet. Terva-Toppilan kartanoa varten osoitettu aluevaraus mahdollistaa nykyisen kaltaisen toiminnan säilymisen ja kehittämisen.

Kaavarungossa esitetyt tavoitteet, liikennejärjestelyt sekä rakentamisen määrä ja sijoittuminen tarkentuvat asemakaavoitusvaiheessa.

Kuvat:
Länsi-Toppilan kaavarunko (jpg) 
Länsi-Toppilan kaavarunko, havainnekuva (jpg)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Esko Härkönen
    p. 040 668 2024 work
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.