Perusselvitykset

Länsi-Toppilan kaavarunkotyön sekä Toppilansalmen asuntoalueen asemakaavoituksen yhteydessä on laadittu joukko perusselvityksiä, joista pääosa kattaa myös Ranta-Toppilan alueen. Kaavarunkovaiheessa on laadittu mm. maaperän pilaantuneisuutta, rakennettavuutta, Toppilan voimalaitoksen ympäristövaikutuksia sekä laiturirakenteiden kuntoa koskevat selvitykset.

Asemakaavoituksen yhteydessä perusselvityksiä on täydennetty tarvittavilta osin.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Esko Härkönen
    p. 040 668 2024 work
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.