Tavoitteet

Ranta-Toppila muodostaa luoteisimman osan Oulun yleiskaavassa 2020 osoitetusta maankäytön muutosvyöhykkeestä, jossa vajaakäyttöisiksi jääneitä työpaikka-alueita pyritään kehittämään kaupunkimaisen asumisen ja palvelujen alueiksi. Toppilansalmen ranta-alueiden maankäytön muutos on käynyt mahdolliseksi satamatoimintojen siirtymisen myötä. Toppilansaari sekä Toppilan voimalan eteläpuolinen alue (Toppilansalmi) on jo asemakaavoitettu ja niiden rakentaminen on käynnissä.

Yleiskaavan mukaisesti myös nykyisen Meri-Toppilan asuntoalueen länsipuolelle kaavoitetaan sitä täydentävä asuntoalueen laajennus. Voimalaitoksen viereinen rantavyöhyke on osoitettu yleiskaavassa palvelujen sekä asumisen alueeksi, jossa asumisen määrä ja sijoittuminen ratkaistaan tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä. Asemakaavoitettavan alueen eteläosa sisältyy yleiskaavassa osoitettuun rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaaseen suistoalueeseen sekä valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY 2009) inventointiin.

Yleiskaavan tavoitteita on tarkennettu v. 2006 valmistuneessa Länsi-Toppilan kaavarungossa.

Linkki:
Oulun yleiskaava 2020

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Uki Lahtinen p. 044 703 2427
    Elina Jaara p. 040 522 1031 work
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.