Lisää sivun otsikko

Koulunkäynnin- ja iltapäivätoiminnanohjaajapalvelu  Ritaharjun yhtenäisperuskoulussa ja monitoimitalossa/toimintasuunnitelma

 

Ritaharjun yhtenäisperuskoulussa ja monitoimitalossa toimii organisoitu koulunkäynninohjaajapalvelu, jota suunnittelee, koordinoi ja arvioi koulunkäynninohjaajien tiiminvetäjä yhteistyössä laaja-alaisten erityisopettajien ja tiimiwalmentajien kanssa.

Nämä henkilöt kartoittavat  useita kertoja vuodessa oppilaiden muuttuvat tilanteet ja priorisoi ja muuttaa koulunkäynninohjaajien työjärjestyksiä näiden oppilaskohtaisten tarpeiden mukaisesti. He tekevät yhteistyötä kaikkien opettajien ja oppilashuoltoryhmän jäsenten, nuorisotoimen, päivähoidon ja soten henkilökunnan kanssa. 

Ritaharjussa toimii myös solukohtaisia suunnittelutiimejä, joihin tiimivastaava osallistuu. Näissä tiimeissä koulunkäynninohjaajan työpanoksen jakautumista pyritään suunnittelemaan siten, että mahdollisimman monet tukea tarvitsevat oppilaat sitä myös saavat. Pyrkimyksenä on koko ajan resurssin monipuolinen ja tehokas käyttö. 

Ritaharjun monitoimitalon koulunkäynninohjaajien työnkuva on laajennettu. Siihen kuuluu perustehtävien lisäksi mm. tunne- ja vuorovaikutustuntien ohjaaminen sekä toimiminen iltapäivätoiminnanohjaajana ryhmissä, joissa on myös tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Lisäksi kaikki koulunkäynninohjaajat ovat osana tiimejä, jotka suunnittelevat ja kehittävät opetusta sekä monitoimitalossa toimivaa iltapäivätoimintaa. Useita kertoja lukukaudessa koulunkäynninohjaajat ja heidän tiiminvetäjänsä käyvät arviointikeskusteluja siitä kuinka työ kohdistetaan. 

Koulunkäynninohjaajilla on mahdollisuus suunnitella omaa työjärjestystään yhteistyössä opettajien ja tiiminvetäjän kanssa. Talossa noudatetaan työnkierron suunnitelmaa, jonka avulla varmistetaan osaamisen jakaminen ja lisääminen eri-ikäisten oppilaiden parissa tapahtuvan työskentelyn avulla. Soluissa pidetään yhteistoiminnallisia oppitunteja/palatunteja, joissa eriluokkien oppilaista muodostetaan pienempiä ryhmiä. Ryhmien opetus on opettajalähtöistä, mutta toimintaa valvoo pedagogisen tuokion jälkeen myös ohjaajat itsenäisesti. 

 

Jaana Järvelä, yhdysohjaaja

jaana.jarvelaAteduouka.fi, p. 044 703 9804