Pedagogisen tuen järjestäminen Ritaharjun koulussa

Opetussuunnitelman perusteet - luku4

Koulunkäynninohjaajapalvelut Ritaharjun koulussa

 

Ritaharjun yhteinäisperuskoulussa ja monitoimitalossa  toimii organisoitu koulunkäynninohjaajapalvelu, jota suunnittelee, koordinoi ja arvioi koulunkäynninohjaajien tiiminvetäjä yhteistyössä laaja-alaisten erityisopettajien kanssa. 

 

Tämä tukitiimi kartoittaa useita kertoja vuodessa oppilaiden muuttuvat tilanteet ja priorisoi ja muuttaa koulunkäynninohjaajien työjärjestyksiä näiden oppilaskohtaisten tarpeiden mukaisesti. He tekevät yhteistyötä opettajien ja oppilashuoltoryhmän jäsenten, nuorisotoimen, päivähoidon ja soten väen kanssa. 

 

Ritaharjussa toimii myös suunnittelutiimejä, joihin tiimivastaava osallistuu. Näissä tiimeissä koulunkäynninohjaajien työpanoksen jakautumista pyritään suunnittelemaan siten, että mahdollisimman monet tukea tarvitsevat oppilaat sitä myös saavat. Pyrkimyksenä on koko ajan resurssin monipuolinen ja tehokas käyttö. 

 

Ritaharjun koulunkäynninohjaajien työnkuva on laajennettu. Siihen kuuluu perustehtävien lisäksi työskentelyä iltapäivätoiminnanohjaajana lähinnä tällöinkin tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien lasten ryhmässä. Lisäksi kaikki koulunkäynninohjaajat ovat osana tiimejä, jotka suunnittelevat ja kehittävät opetusta sekä monitoimitalossa toimivaa iltapäivätoimintaa. Useita kertoja lukukaudessa koulunkäynninohjaajat ja heidän tiiminvetäjänsä käyvät arviointikeskusteluja siitä kuinka työ kohdistetaan. 

 

Koulunkäynninohjaajilla on myös mahdollisuus suunnitella omaa työjärjestystään yhteistyössä opettajien ja tiiminvetäjän kanssa. Soluissa pidetään yhteistoiminnallisia oppitunteja/palatunteja, joissa eriluokkien oppilaista muodostetaan pienempiä ryhmiä. Ryhmien opetus on opettajalähtöistä, mutta toimintaa valvoo pedagogisen tuokion jälkeen myös avustaja itsenäisesti. 

 

Jaana Järvelä, yhdysohjaaja

jaana.jarvelaATeduouka.fi, p. 044 703 9804