In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus

Ritaharjun päiväkodin toimintaa ohjaavat arvot pohjautuvat Oulun kaupungin, Ritaharjun monitoimitalon sekä päiväkodin vanhempien ja lasten näkemyksiin laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. Oulun kaupungin arvot ovat luovuus ja rohkeus, yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus. Ritaharjun päiväkodin arvot pohjautuvat näihin arvoihin.

Yhteisöllisyys on päiväkotimme toiminnan johtoajatus. Toimimme yhdessä Ritaharjun monitoimitalossa koulun, kirjaston ja nuorisotoimen kanssa. Järjestämme yhdessä erilaisia tapahtumia sekä käytämme monitoimitalon tiloja monipuolisesti hyödyksi.

Ritaharjun monitoimitalolla toteutamme yhteisöllisyyttä monella tasolla: monitoimitalo, päiväkoti ja päiväkotiryhmä. Toimimme yhteisöllisyyden periaatteen mukaisesti kaikilla näillä tasoilla. Päiväkotiryhmissä suunnittelemme ja toteutamme yhdessä toimintaa yhteisesti varhaiskasvatussuunnitelmissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Ritaharjun monitoimitalo on tulevaisuuden kyläyhteisö, jossa innostus ja ilo, toisten arvostaminen, turvallisuus sekä yhdessä tekeminen tukevat elinikäistä kasvua, hyvinvointia ja oppimista.

Päiväkodissamme toiminta perustuu aikuisen ja lapsen väliseen toimivaan vuorovaikutukseen. Tavoitteena on kiireetön arki, jossa luomme mahdollisuuksia leikkiin ja ohjattuun toimintaan.

Toimintamme on lapsilähtöistä, jossa lapsen mielenkiinnonkohteet ja varhaiskasvattajien tekemät havainnot ovat pohja toiminnan suunnittelussa. Hyvä perushoito ja myönteiset toimintamallit luovat turvallisen ilmapiirin lapsen kasvaa ja kehittyä päiväkodissamme. Lasten fyysinen ja psyykkinen turvallisuus on meille tärkeää.