Etusivu - Ritaportti - Oulun kaupunki

Ritaportti Ritaportti

Huom!

Sivusto päivitetään kunhan hanke taas etenee.

 

Oulun kaupunginvaltuusto on päätöksellään 13.11.2006 § 123 käynnistänyt Oulun kaupungin pohjoisen kaupan keskittymän – Ritaportin – asemakaavan laadinnan.

Suunnittelualue sijaitsee Herukan ja Pateniemen itäpuolella ja Ritaharjun länsipuolella n. 8 km Oulun kaupungin keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueeseen kuuluu osa Herukan ja Pateniemen kaupunginosista. Suunnittelualue rajautuu idässä Pohjantiehen, etelässä Raitotiehen, lännessä Pateniemen ja Herukan asuntoalueisiin ja pohjoisessa rakentamattomaan alueeseen.

Suunnittelualueelle on laadittu vaihtoehtoisia maankäytön rakennekaavioita, joista on laadittu raportti 10.10.2008. Oulun kaupunki on valinnut yhteistyökumppaniksi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman.

Asemakaavoitettavan alueen liittymistä kaupunkirakenteeseen tarkastellaan laajemmalla alueella. Alue rajautuu idässä Pohjantiehen, etelässä Vahtolantiehen, lännessä rautatiealueeseen ja pohjoisessa Risuniityntiehen.
 

Linkki: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
 

Ote opaskartasta, sijaintikuva

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asemakaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
  • Puhelin Virpi Rajala kaavoitusarkkitehti puh. 044 703 2422 work
Tiedot esitetään hCard-muodossa.