Ryhmäperhepäivähoito

Vanhemmat voivat hakea lapselleen hoitopaikkaa ryhmäperhepäivähoidosta, joka on kunnan järjestämää varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta.
Ryhmäperhepäivähoidossa yhdistyvät perhepäivähoidon kodinomaisuus ja pieni ryhmä sekä suunniteltu toiminta.

Ryhmäperhepäiväkodissa on kaksi perhepäivähoitajaa ja enintään kahdeksan lasta. Jos ryhmässä on myös lastenhoitaja, voi lapsia olla enintään 12. Toiminta tapahtuu tarkoitukseen erikseen varatussa tilassa joko päiväkodissa tai esimerkiksi omakotitalossa.

Lisätietoja päivähoitoon hakemisesta ja päivähoitomaksuista löydät täältä.