In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö

Sairaalakoulujakson aikana tehdään yhteistyötä oppilaiden huoltajien kanssa mahdollisimman tiiviisti. Tiivis ja hyvä yhteistyö oppilaiden huoltajien kanssa on ensiarvoisen tärkeää, jotta sairaalakoulussa oppilaina olevien lasten ja nuorten opinnot saadaan sujumaan hyvin ja paluu omaan kotikouluun tapahtuu mahdollisimman helposti ja vaivattomasti.

Kodin ja koulun yhteistyön muodot ja tapaamisten määrä vaihtelevat sairaalakoulussa aina tapauskohtaisesti. Yksi syy tähän vaihtelevuuteen on se, että sairaalakoulun oppilaat tulevat koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta ja tästä syystä osan huoltajista on erittäin vaikeaa osallistua fyysisesti lastensa päivittäiseen koulutyöhön, sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Tällaisissa tapauksissa huoltajiin pidetään yhteyttä pääasiassa puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Henkilökohtaisia tapaamisia huoltajien kanssa järjestetään kuitenkin aina tarvittaessa ja vähintäänkin hoidon alkuvaiheessa ja kotiutuksen tullessa ajankohtaiseksi.

Somaattisilla osastoilla potilaina olevien oppilaiden huoltajat ovat yleensä henkilökohtaisesti mukana lastensa tutkimus- ja hoitojaksoilla, vaikka sairaalajaksot olisivat viikkojen tai kuukausienkin mittaisia. Tällaissa tapauksissa kodin ja koulun yhteistyö on parhaimmillaan erittäin tiivistä. Opettaja tapaa huoltajat yleensä päivittäin oppilaan opetuksen yhteydessä ja lisäksi huoltajia tavataan sairaalakoulun ja kotikoulun välisissä yhteisissä koulupalavereissa. Oppilaan kotikoulujaksojen tai kotiopetuksen aikana yhteyttä pidetään tarvittaessa puhelimitse tai sähköpostitse.