In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Konsultaatio Konsultaatio

Ensisijainen ja koko henkilöstöä velvoittava konsultointi koskee sairaalakoulun oppilaan ja hänen koulunkäynnin onnistumiseksi tehtävää yhteistyötä oppilaan verkostoissa sekä hänen kotikoulullaan. Tarvittaessa konsultointia tehdään myös sairaalakoulun ja sairaalan ulkopuolella. Konsultointi kirjataan oppilaan sairaalaopetukseen kuuluvaksi.

Sairaalakoulussa tai koulun ulkopuolella voidaan järjestää myös konsultoivaa ohjausta erilaisina pedagogisina iltapäivinä, luentoina tai koulutuksina. Henkilöstö voi itse vapaasti päättää kouluttajana tai luennoijana toimimisesta.  Vierailijaryhmät varaavat ajankohdan apulaisjohtajalta ja heidän vastaanottajansa sovitaan henkilöstön kanssa. Lääketieteen kandeille pidetään luennot sekä syys- että kevätlukukaudella ja muille opiskelijaryhmille tarpeen mukaan.

Oulun kaupungin erityiskoulut konsultoivat yleisopetuksen kouluille sekä alueellisiin erityisryhmiin. Pyyntö konsultaatiosta esitetään Kajaanintullin koulun osaamisalueen asioissa joko apulaisjohtajalle tai rehtorille, joiden kautta etsitään henkilöstöstä sopivaa konsultoijaa. Konsultoinnista tehdään aina lyhyt koonti, joka lähetetään konsultointipyynnön esittäneelle henkilölle. Yleisopetuksen kouluille tapahtuvaa konsultaatiota ollaan kehittämässä ryhmään kohdistuvaksi konsultaatioksi yksittäisen oppilaan sijaan.

Apulaisjohtajan työnkuvaan on sisällytetty oppilaskonsultaatio silloin, kun yleisopetuksen ryhmässä ja/tai alueellisessa erityisryhmässä pohditaan mahdollista siirtoa erityiskouluun. Alueelliset oppilashuollon koordinaattorit tekevät konsultaatiopyynnön apulaisjohtajalle. Konsultaatiosta tehdään aina kirjaus.

Sairaalakoulun konsultaatiota ja sen muotoja lisää myös lakimuutos (1.1.2014), joka ulottaa sairaalaopetuksen tietyissä tapauksissa ulottamaan myös ei vain potilaana oleviin vaan myös hoitosuhteessa oleviin peruskouluikäisiin lapsiin ja nuoriin.