In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Koulun esittely Koulun esittely

 

Sairaalakoulussa saa vuosittain opetusta noin 350 OYS:ssa potilaana olevaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusopetusikäistä oppilasta, jotka ovat sairaalassa kriisi-, tutkimus- tai hoitojaksolla. Samanaikaisesti oppilaita on opetuksen parissa noin 50.

Sairaalaopetuksessa painotetaan terveen itsetunnon ja sosiaalisten perustaitojen vahvistamista, hoidollisuuden ja koulunkäynnin tavoitteiden toteutumista sekä oppimisvaikeuksien kartoittamista. Opetus on yksilöllistä, oppilaskeskeistä ja joustavaa. Koulun toiminnassa huomioidaan yhteisölliset, sosiaaliset ja elämykselliset menetelmät yhteistyössä sairaalan osastojen kanssa. Koulunkäynti ja hoito sovitetaan yhteen oppilaan kokonaistilanne huomioiden, hoidon ollessa kuitenkin aina etusijalla.

Sairaalakoulussa opiskellessaan oppilas pysyy aina oman kotikoulunsa kirjoilla koko sairaalajaksonsa ajan. Sairaalaopetuksessa noudatetaan kotikoulun opetussuunnitelmaa yhdessä sairaalakoulun opetussuunnitelman kanssa. Sairaalakoulu tekee tiivistä yhteistyötä oppilaiden vanhempien, kotikoulujen ja hoitohenkilökunnan kanssa, jotta jokaisen lapsen opinnot etenisivät mahdollisimman hyvin ja sujuvasti niin sairaalajakson aikana kuin myös kotikouluun takaisin siirryttäessä.