In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Lastenpsykiatrinen opetus Lastenpsykiatrinen opetus

 

Lastenpsykiatristen osastojen 52, 53 ja 54 oppilaiden opetus järjestetään Paviljongin toimipisteessä kolmessa opetusryhmässä. Paviljongin oppilaat ovat iältään 6-12-vuotiaita. Lastenpsykiatrian toimialueeseen kuuluvan osasto 50:n oppilaat saavat opetusta Peltolan toimipisteessä sijaitsevassa varhaisnuorten luokassa. Opetuksesta vastaavat erityisluokanopettajat, sekä tarjolla on myös koulunkäynninohjaajien tuki.

Koulunkäynti sairaalakoulussa alkaa mahdollisimman pian osastolle tulon jälkeen. Huoltaja täyttää sairaalakouluun tulosta ilmoituslomakkeen, jossa hän antaa luvan yhteydenottoon kotikouluun. Luvan saatuaan sairaalakoulun opettaja aloittaa yhteistyön oppilaan oman opettajan kanssa.

Opetuksessa toteutetaan limittäin sairaalakoulun opetussuunnitelmaa sekä oppilaan kotikoulun opetussuunnitelmaa. Oppilailla on käytössä omat oppikirjat ja muuta oppimateriaalia kotikouluistaan. Koulutyössä huomioidaan oppilaan yksilöllinen vointi ja kunto.

Koulujakson pituus vaihtelee ollen lyhytaika- ja tutkimusosasto 54:llä pääsääntöisesti 2-7 viikkoa, hoito-osasto 53:lla muutamasta kuukaudesta yli vuoteen, ja pienten lasten perheyksikkö 52:lla seitsemästä viikosta jopa vuoteen.

Pitkäaikaisille oppilaille laaditaan sairaalakoulujakson ajaksi oppimissuunnitelma, johon kirjataan oppilaan vahvuudet, tuen tarve ja tavoitteet. Näiden toteutumista arvioidaan hoitojakson aikana ja päätteeksi.  Hoitojakson loppupuolella aloitetaan ns. nivelvaihetyö, joka sisältää koulupalavereita osastolla ja/tai kotikoululla sekä tarvittaessa sairaalakoulun opettajan konsultaation. Nivelvaiheeseen kuuluu yleensä myös oppilaan kotikoulupäiviä tai kotikoulun vaihtuessa tutustumiskäyntejä uuteen kouluun. Oppimissuunnitelman sekä hoito-osastolla järjestettävien moniammatillisten koulupalavereiden pohjalta oppilaalle laaditaan sairaalakoulujakson päättyessä pedagoginen asiakirja, jossa määritellään oppilaan tarvitsemat tukitoimet ja –muodot.