In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Nuorisopsykiatrinen opetus Nuorisopsykiatrinen opetus

 

Nuorisopsykiatristen osastojen 77 ja 70 oppilaiden opetus järjestetään Peltolan yksikössä, kolmessa opetusryhmässä. Peltolassa toimii myös varhaisnuorten luokka osaston 50 oppilaille. Oppilaalla on mahdollisuus opiskella oman kotikoulun opetussuunnitelman mukaisesti ja opetusta tarjotaan 30 tuntia viikossa.

Erityisluokanopettajat vastaavat oppilaan opetuksesta, tarjolla on myös koulunkäynninohjaajan tuki. Kieltenopetuksesta vastaa kielten opettaja englannin, ruotsin ja saksan kielissä. Valinnaisaineista voidaan tarjota kuvataide, tekstiili- ja tekninen työ sekä kotitalous. Mahdollisuuksien mukaan oppilas voi opiskella myös muita kotikoulunsa valinnaisaineita.

Koulunkäynti sairaalakoulussa alkaa mahdollisimman pian osastolle tulon jälkeen. Huoltaja täyttää sairaalakouluun tulosta ilmoituslomakkeen, jossa hän antaa luvan yhteydenottoon kotikouluun. Luvan saatuaan sairaalakoulun opettaja aloittaa yhteistyön kotikoulun yhdyshenkilön kanssa.

Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, jossa koulunkäyntiä ja opiskelua suunnitellaan yhdessä hoito-osaston kanssa oppilaan voimavarat huomioiden. Sairaalakoulujakson päättyessä oppilaalle laaditaan pedagoginen asiakirja, jossa määritellään oppilaan tarvitsemat tukitoimet ja –muodot.

Oppilaan hoitojakson loppupuolella käynnistetään kotikouluun palaamista tukeva nivelvaihetyö. Tämä vaihe sisältää koulupalavereita osastolla ja/tai kotikoululla sekä tarvittaessa sairaalakoulun opettajan konsultaation. Nivelvaiheeseen yleensä kuuluu myös oppilaan kotikoulupäivät ja/tai koeloma, joiden aikana oppilas voi harjoitella koulun arkea.